Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

Transparantie is een belangrijke waarde voor Warande. Dit geldt ook voor de verzamelde  cliëntervaringen. Hieronder vindt u de uitslagen van de CQ- Index, uitgevoerd in 2014. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren.

De uitslagen zijn vergeleken met andere zorgaanbieders met cliënten met vergelijkbare zorgdoelgroep.  

Naast dit grote onderzoek volgens de CQ- Index worden er  op de vestigingen cliëntervaringen opgehaald via rondetafelgesprekken, evaluaties bij de zorgleefplanbespreking en korte vragenlijsten op papier of via tablet.

Als u vragen heeft over de uitslagen (inhoudelijk of over hoe de getoonde gegevens geïnterpreteerd dienen te worden), kunt u  gebruik maken van het contactformulier op onze website.

Overzicht beschikbare onderzoeken cliënttevredenheid Warande

Vestiging Somatische zorg Psychogeriatrische zorg Thuiszorg
Bovenwegen, Zeist Rapport    
Heerewegen, Zeist   Rapport  
In de Dennen, Zeist Rapport   Wel thuiszorg vanuit, maar te weinig deelnemers onderzoek voor betrouwbaar rapport
Huize Valckenbosch, Zeist Rapport Rapport  
Leendert Meeshuis, Bilthoven

Rapport

(Somatisch antroposofische zorg vindt nu plaats in Zeist op de afdeling Eva Mees)

Rapport

(Op dit moment wordt in Leendert Meeshuis alleen psycho-geriatrische zorg gegeven)

 
Schutsmantel, Bilthoven Rapport Rapport  
De Loericker Stee, Houten Rapport Rapport Rapport