Samen voor beter!

Samen voor beter!

Bericht 12 januari 2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de aanwijzing bij Warande gedeeltelijk beëindigd. Het gaat om het gedeelte rond medicatieveiligheid.

In de aanwijzing stond ook dat Warande moest zorgen voor goede cliëntdossiers voor al haar bewoners. Moniek van Jaarsveld: “We zijn blij dat de Inspectie constateert dat de medicatieveiligheid bij Warande op orde is. Nu zijn we hard aan de slag om dit ook voor alle cliëntdossiers te organiseren. Dit doen we samen met alle betrokkenen: zorgverleners, artsen én bewoner en familie.”

Paul Schmitz, specialist ouderengeneeskunde
‘Ik heb bewust gekozen voor de verpleeghuiszorg. Ik vind het prettig om intensief voor een kleine groep patiënten te werken. Net als de huisarts ben ik een generalist. We moeten bouwen op ons waarnemen. Veel bewoners kunnen niet goed aangeven wat er aan de hand is en gaan ook niet snel voor onderzoek naar het ziekenhuis. We moeten het doen met onze ogen, oren, handen en de observaties van de verzorging en behandelaren.

Dementie vind ik een intrigerend ziektebeeld. Mensen hebben een veranderde relatie met de werkelijkheid en gaan stapsgewijs terug in een soort binnenwereld. Hoe begeleid je mensen zo dat het toch een zinvol ziekteproces is? Er zijn veel ontluisterende situaties en deze onthoud je, als familie en medewerker. Maar er zijn ook ontroerende situaties, die dichtbij het leven liggen. Het contact met familieleden kan veranderen. Een afstandelijke vader of moeder kan opeens aanraakbaar worden. En dat geeft bijzondere en nieuwe ervaringen. Ik begeleid ook de familie en dan is het belangrijk om ook oog te hebben voor die kant van dementie. De moeilijke kant zie je vaak wel, maar de bijzondere (meer gewone) ervaringen mis je soms.

Je wilt dat medewerkers de biografie kennen van de bewoners. Soms zijn bewoners angstig en onrustig doordat ze ‘vast’ zitten in een bepaalde fase van hun leven. Hoe meer je weet van een bewoner, hoe meer je uit één woord iets kan begrijpen waar de bewoner vast zit en dan kan je hem gerust stellen. Als artsen willen we het gebruik van psychofarmaca naar beneden krijgen en gebruik maken van alternatieven. Het gaat dan om, soms kleine, aanpassingen in de menselijke en fysieke omgeving, zoals ongerichte prikkels weghalen. Bijvoorbeeld mensen die op de gang praten. Deze winst kunnen we behalen en dat weer aflezen aan afname van het gebruik van psychofarmaca. Daar is geen geld voor nodig, maar aandacht.’ Klik hier voor het betreffende nieuwsbericht.

15 december 2016
De termijn van twee weken voor de aanwijzing voor medicatieveiligheid is voorbij. Schutsmantel en De Loericker Stee, de twee vestigingen waarvoor de aanwijzing geldt, hebben de afgelopen weken de laatste verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot aftekenen en samenwerking. Maandag 12 december jongstleden heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg beide vestigingen bezocht en gecontroleerd. Warande slaagt erin om aan de aanwijzing te voldoen. De rapportage van de Inspectie volgt uiterlijk 2 januari 2017.

Warande werkt aan kwaliteit [bericht 1 december 2016]
Warande ziet de noodzaak en urgentie om de geconstateerde tekortkomingen van de Inspectie snel te realiseren. Een tweede bestuurder is begin november gestart. Zijn specifieke opdracht ligt op het terrein van Kwaliteit en Veiligheid. Met alle zorgverleners, maar vooral ook in samenspraak met cliënten en families, gaan we er voor zorgen dat Warande aan alle normen voldoet.

De komende tijd houden we u in deze rubriek op de hoogte van de ontwikkelingen rondom kwaliteit & veiligheid. Daarbij laten we vooral professionals en direct betrokkenen aan het woord.

Dominic Knoop, woongroepcoördinator bij Wooncentrum Heerewegen
“Ik vind de interactie met bewoners, het team, arts en familie mooi. Ik zoek altijd het evenwicht dat iedereen tevreden is. Dat is echt een uitdaging! Geeft mij meer voldoening dan de verkoop van boeken.

En dat begint met goede afspraken maken met de bewoner: wat zijn de wensen en wat is de levensgeschiedenis? En daar invulling aan geven door het zorgleefplan. Ik ga graag in gesprek hierover met bewoner en familie en zo maak je met elkaar het plan. Ik praat bijvoorbeeld met een bewoner altijd over voetballen, omdat ik weet dat hij profvoetballer is geweest. Waar kan je elkaar in vinden? Zo zoek ik ingangen om met een bewoner in gesprek te raken of om hem, in dit geval, in beweging te krijgen.

Het geeft mij een tevreden gevoel als mensen tevreden zijn met de zorg die zij hebben gekregen. Zoals een familie het verwoordde: ‘het was een goede laatste periode van vader’. En als wij daar dan een bijdrage aan mogen leveren is mij dat veel waard.”

Evelien Wolf, projectleider praktijkcentrum dementie
“Ik vind dat iedereen de beste zorg verdient. Mensen met dementie kunnen vaak niet meer voldoende voor zichzelf opkomen. Dat maakt dat onze verantwoordelijkheid om goed voor hen te zorgen des te groter is. Ik ben zelf ook afhankelijk van zorg en weet hoe moeilijk het kan zijn als andere mensen je moeten helpen met je dagelijkse levensbehoeften. Ik ga ervan uit dat alle mensen die mij helpen het beste met mij voor hebben en ik ben mondig genoeg om aan te geven wat ik precies nodig heb. Ook de medewerkers die direct met mensen met dementie werken, hebben volgens mij het beste met hun cliënten voor en proberen de beste zorg te leveren. Alleen kunnen de cliënten met dementie vaak niet zelf meer aangeven wat ze precies nodig hebben. Door me te verdiepen in dementie en door mee te werken aan de ontwikkeling van het Praktijkcentrum Dementie hoop ik de medewerkers die direct met cliënten werken te ondersteunen in het leveren van de best mogelijke dementiezorg. Zodat we met zijn allen kunnen zorgen voor een zo prettig mogelijk leven van onze cliënten met dementie!”