Huize Valckenbosch

Huize Valckenbosch

Huize Valckbosch in Zeist is een verzorgingshuis met een landelijke erkenning en een capaciteit van 80 plaatsen. Huize Valkenbosch richt zich op de huisvesting en verzorging van ouderen die een binding hebben met De Christengemeenschap en/of de antroposofie en van ouderen die daar vanuit algemene levensbeschouwelijke oriëntatie affiniteit mee hebben. Het opnamebeleid is dus ruimer. Belangrijk is dat de bewoner in deze omgeving en sfeer de ontwikkeling in deze levensfase wil doormaken.

Huize Valckenbosch heeft sinds medio april 2016 ook een somatische verpleeghuis- afdeling met een antroposofische identiteit. Deze afdeling 'Eva Mees' is gesitueerd in Verpleeghotel Bovenwegen te Zeist. De meeste bewoners hebben vanwege een aandoening of chronische ziekte langdurige en intensieve zorg nodig. Sommige bewoners komen voor revalidatie of reactivering, anderen wonen er omdat zij vanwege een ongeneeslijke ziekte in hun laatste levensfase verkeren.

Om als bewoner of echtpaar te kunnen worden ingeschreven op de wachtlijst, dient men te beschikken over een indicatie, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in zijn of haar woonplaats.

Voor Huize Valckenbosch is een overzicht van de zorgzwaartepakketten beschikbaar. In deze catalogus vindt u per zorgzwaartepakket globaal omschreven wat wij aan persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling bieden.

Typering
Huize Valckenbosch werd in 1956 opgericht als verzorgingshuis van De Christengemeenschap met een antroposofische zorgvisie. Huize Valckenbosch neemt een unieke plaats in onder de verzorgingshuizen in Nederland, zij is enig in haar soort. Daarom is het opnamebereik landelijk. Het huis is gesitueerd in een rustige woonwijk in Zeist en grenst aan de monumentale dieptetuin.

Meer informatie

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail
 
Warande Huize Valckenbosch
Van Tetslaan 2
3707 VD  Zeist
T 030  698 67 00
 

Afdeling Eva Mees
Heideweg 2
3708 AT  Zeist
T 030  693 85 11