Maatregelen en nieuws rondom corona

Bezoek bij Warande

We zijn met elkaar toe aan de volgende stap: een verdere versoepeling van de bezoekmogelijkheden bij onze huizen. Bij Warande gaan we vanaf zaterdag 27 juni een nieuwe fase in, in nauw overleg met de centrale cliëntenraad. Dit is mogelijk omdat er geen nieuwe uitbraken zijn ontstaan in de afgelopen periode.

Dit is een spannende fase, waarbij we goed blijven kijken naar de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers. We hebben er vertrouwen in, maar zijn voorzichtig. Dat betekent dat we een groot beroep op u doen. Het blijft van belang dat we de afspraken naleven. Als er onverhoopt toch weer besmettingen zijn (bewoners en/of medewerkers), zullen we een stap terug moeten doen en mogelijk afdelingen of locaties moeten sluiten voor bezoek. Dat betekent dat we alert blijven op onze gezondheid om daarmee de gezondheid van de bewoners te kunnen beschermen.

De algemeen geldende hygiëneregels blijven van toepassing. Belangrijke regel is dat u niet op bezoek komt als u zelf klachten heeft of als u de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met mensen met klachten. Verder houdt u afstand (1,5 meter) en desinfecteert u bij binnenkomst uw handen.

De eerste contactpersonen van onze cliënten hebben wij hier over geïnformeerd. Specifieke afspraken over bezoek verschillen per vestiging.

Nieuws

Om de bewoners een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd, heeft Warande aan alle bewoners een kaart gestuurd.

klik hier om de kaart aan bewoners van Warande te zien.

Veel gestelde vragen

Zeker en daar zijn we erg blij mee! Bij Warande gaan we vanaf zaterdag 27 juni een nieuwe fase in, in nauw overleg met de centrale cliëntenraad. Dit is mogelijk omdat er geen nieuwe uitbraken zijn ontstaan in de afgelopen periode.

Dit is een spannende fase, waarbij we goed blijven kijken naar de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers. We hebben er vertrouwen in, maar zijn voorzichtig. Dat betekent dat we een groot beroep op u doen. Het blijft van belang dat we de afspraken naleven. Als er onverhoopt toch weer besmettingen zijn (bewoners en/of medewerkers), zullen we een stap terug moeten doen en mogelijk afdelingen of locaties moeten sluiten voor bezoek. Dat betekent dat we alert blijven op onze gezondheid om daarmee de gezondheid van de bewoners te kunnen beschermen.

De algemeen geldende hygiëneregels blijven van toepassing. Belangrijke regel is dat u niet op bezoek komt als u zelf klachten heeft of als u de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met mensen met klachten. Verder houdt u afstand (1,5 meter) en desinfecteert u bij binnenkomst uw handen

De eerste contactpersonen van onze cliënten hebben wij hier over geïnformeerd. Specifieke afspraken over bezoek verschillen per vestiging.

Het is fijn dat u elkaar weer kunt zien. Toch gaat bezoek in deze tijd anders dan u gewend bent. We hanteren een aantal regels, die er allemaal op gericht zijn om besmetting te voorkomen. De duur en frequentie van het bezoek kan per vestiging verschillen. Dit heeft o.a. te maken met de inrichting van het gebouw en het creëren van ‘veilige’ routes. Ook geldt de 1,5 meter-regel, dus omhelzen kan helaas nog niet. U krijgt voor het bezoek duidelijke instructies.

Ook een wandeling buiten kan weer, maar wel onder voorwaarden:

 • u houdt afstand: minimaal 1,5 meter
 • als u geen afstand kunt houden, draagt u een mondkapje
 • u meldt zich bij de gastvrouw of gastheer bij aankomst en vertrek om uw naaste op te halen en terug te brengen. Hoe dit verder geregeld is, is per locatie uitgewerkt
 • u vermijdt grotere groepen en drukke plekken, zoals winkels en restaurants

Wat fijn dat u weer langs mag komen. We hebben wel een aantal dringende verzoeken aan u:

• U desinfecteert uw handen bij de ingang.
• Wij stellen de volgende vragen aan u:
o Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen? Hoesten, neusverkoudheid, benauwdheid of koorts (hoger dan 38 C)?
o Heeft u de afgelopen 24 uur één van bovengenoemde symptomen gehad?
o Heeft één van uw huisgenoten deze symptomen?
o Is bij één van uw huisgenoten de besmetting met COVID-19 vastgesteld?
o Bent u de afgelopen 2 weken in contact geweest met iemand die COVID-19 besmet is?
Indien u alle vragen met “nee” beantwoordt, kan het bezoek plaats vinden. Bij één antwoord met “ja” kan het bezoek helaas niet doorgaan.

• U draagt een mondkapje tijdens uw bezoek. U krijgt een goedgekeurd mondkapje van Warande.
• Het meebrengen van cadeaus/presentjes is toegestaan;
• Het meenemen van consumpties is niet toegestaan (wel bijvoorbeeld verpakt doosje chocola/boodschappen);
• Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan;
• Tijdens het bezoek houdt u 1,5 meter afstand, ook tijdens een wandeling.

Dat kan, maar ook in de thuissituatie is het verstandig om grote gezelschappen te mijden. Ook belangrijk is dat thuis, voor alle aanwezigen, geldt dat zij:

 • de gezondheidscheck doen: geen klachten en afgelopen 14 dagen geen contact met corona
 • afstand houden (1,5 meter). Lukt dat niet? Dan een mondkapje dragen
 • handen wassen of desinfecteren

We hebben een grote voorkeur voor bezoek in de tuin. Als u uw naaste meeneemt naar huis, dan bent u verantwoordelijk voor het vastleggen van wie er in de thuissituatie aansluiten, voor het doen van de gezondheidscheck en het geven van instructies.

Vanaf woensdag 1 juli mogen er mensen uit verschillende huishoudens in één auto. Advies van de overheid is dat alle inzittenden dan een mondkapje dragen. Tot die tijd is vervoer in de auto dus niet mogelijk.

U kunt het zorgdossier van uw naaste inzien via het digitale cliëntenportaal Caren Zorgt (www.carenzorgt.nl). Met een account van Caren Zorgt en een activatiecode van ons kunt u het zorgdossier bekijken. Een brief met persoonlijke activatiecode kunt u aanvragen bij de EVV’er van uw naaste.
Daarnaast kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met de afdeling. Dit kan het beste na 11.00 uur in verband met het verlenen van zorg aan onze bewoners.
Op elke afdeling is een iPad met Skype aanwezig om te kunnen videobellen. Medewerkers van de afdeling helpen bewoners bij het bellen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dat laten weten aan de medewerkers van de afdeling.

Zeker kan dat. Persoonlijke was ophalen of brengen of iets afgeven voor uw naaste kan bij de buitendeur. U zet het daar neer en houdt afstand, zodat een medewerker het – met afstand – in ontvangst kan nemen.

Onder voorwaarden kan uw behandeling doorgaan. Het is o.a. belangrijk dat u geen corona heeft of klachten, die mogelijk door corona worden veroorzaakt. En u bent de laatste twee weken niet in contact geweest met mensen met een (vermoedelijke) besmetting. Neem voor een afspraak contact op met uw eigen behandelaar.

Helaas er weer een besmetting bij een vestiging (sinds 24 juni). Deze afdeling is in quarantaine en er is geen bezoek mogelijk.

We blijven alert op (verdenkingen van) besmettingen.

Bewoners met een verdenking worden zo snel mogelijk getest. Als er 1 tot 2 bewoners op een afdeling positief getest zijn, dan worden andere bewoners van die afdeling niet meer getest. We gaan er dan vanuit dat zij ook besmet zijn. Daarnaast worden bewoners, bij wie sprake is van (verdenking van) besmetting, geïsoleerd verzorgd en verpleegd.
We hebben speciale actuele protocollen bij verdenking van besmetting en besmetting met corona. Deze zijn gebaseerd op de landelijke protocollen van de RIVM, Verenso en de GGD. De protocollen zijn ook bij alle medewerkers bekend die hier mogelijk mee te maken kunnen hebben.

Ja, maar wel onder een aantal voorwaarden. De aanstaande bewoner heeft geen corona of coronaklachten. Als iemand corona heeft doorgemaakt nemen wij de bewoner alleen op als deze 72 uur klachtenvrij is. Daarnaast heeft zij of hij een zorgprofiel (ZZP) 5 of hoger. Ook kunnen wij vanwege besmettingen niet op alle afdelingen of locaties bewoners plaatsen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar daar is dan intensief contact over met behandelaren en teamleiders.

Zeker. Wij vragen u om één waszak aan te leveren en één waszak zelf te behouden voor de wisseling van schone en vuile was. Graag deze zakken voorzien van naam en kamer- of appartementnummer van uw naaste. Met de afdeling maakt u afspraken over een ophaaldag, een terugbrengdag, tijdstip en locatie.

De Boulevard in Zeist is vanaf maandag 18 mei weer open voor bezoekers. Bezoek is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • U houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM
 • U blijft thuis wanneer u ziek bent of zich niet lekker voelt
 • Mantelzorg is bereikbaar in geval een bezoeker eerder naar huis moet
 • De dagen waarop u gewend bent te komen kunnen afwijken. Ook het aantal keren per week kan anders zijn, omdat we zoveel mogelijk bezoekers de mogelijkheid willen geven gebruik te maken van de dagbesteding
 • U dient zich te realiseren dat wanneer u de Boulevard weer bezoekt, u risico loopt op een mogelijke besmetting met het coronavirus. U komt met meer mensen samen in één ruimte. Hierbij is de kans op een eventuele besmetting groter. Met elkaar doen we er uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

De Bosrank in Bilthoven is nog steeds gesloten.