Maatregelen en nieuws rondom corona

Stand van zaken (25/11)

De situatie in De Loericker Stee is gestabiliseerd. Met veel verdriet en pijn moeten we helaas constateren dat een aantal bewoners is overleden. We leven mee met de nabestaanden en wensen hen veel kracht toe in deze moeilijke tijd.
Op een andere locatie hebben we te maken met een bewoner, die positief getest is. Zij wordt verzorgd en verpleegd op haar kamer (in isolatie).

Vanzelfsprekend volgen we ontwikkelingen op de voet en kijken op basis daarvan of aanpassing van het beleid noodzakelijk is. Daarbij staat voortdurend de zorg voor en veiligheid van onze bewoners en medewerkers voorop.

Afspraken rond bezoek

Omdat bezoek en contact met naasten en familie van grote waarde is voor onze bewoners, doen wij er alles aan om bezoek mogelijk te houden.
We hebben voor bezoek de volgende afspraken:

 • bij voorkeur één vaste bezoeker per dag, max. twee bezoekers
 • bezoek draagt een  medisch mondneusmasker (beschikbaar bij de ingang): een eigen mondneusmasker is niet toegestaan
 • u registreert zich bij de ingang
 • het bezoek vindt plaats op de kamer of appartement van uw naaste of buiten
 • bezoek is elke dag welkom van 10.30 uur tot 16.30 uur
 • algemene ruimten, zoals huiskamers, therapieruimtes, recreatieruimtes, brasserie of grandcafé zijn niet toegankelijk voor bezoek

Als er op een afdeling besmettingen zijn, kunnen bezoekafspraken strenger zijn. Neem hiervoor contact op met de afdeling waar uw naaste verblijft.

Kijkt u voor meer informatie ook bij de ‘veelgestelde vragen’ hieronder.

Veelgestelde vragen

Ja, maar we blijven alert. Op dit moment (20/11) zijn er besmettingen op een aantal locaties. Bezoek is mogelijk, maar wel onder voorwaarden.

We blijven goed kijken naar de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers. We hebben er vertrouwen in, maar zijn voorzichtig. Dat betekent dat we een groot beroep op u doen. Het is van groot belang dat we de afspraken naleven.

Moet u van ver komen? Dan is het verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met de afdeling. De situatie rondom besmettingen kan op elk moment veranderd zijn.

De algemeen geldende hygiëneregels zijn op alle locaties van toepassing. Belangrijke regel is dat u niet op bezoek komt als u zelf klachten heeft of als u de afgelopen 10 dagen contact heeft gehad met mensen met klachten.

U draagt een medisch mondneusmasker(verkrijgbaar bij de ingang), u houdt afstand (1,5 meter) en u desinfecteert bij binnenkomst uw handen. Het dragen van een eigen mondneusmasker is niet toegestaan.

We hanteren een aantal regels, die er allemaal op gericht zijn om besmetting te voorkomen. Ook geldt de 1,5 meter-regel, dus omhelzen kan helaas nog niet. U krijgt voor het bezoek duidelijke instructies.

 • u houdt afstand: minimaal 1,5 meter
 • u draagt een medisch mondneusmasker. Deze zijn beschikbaar op de locatie
 • u registreert zichzelf bij aankomst bij de locatie. Hoe de registratie geregeld is, is per locatie uitgewerkt
 • algemene ruimten, zoals huiskamers, therapieruimtes, recreatieruimtes, brasserie of grandcafé zijn niet toegankelijk voor bezoek
 • bij naar buiten gaan: u vermijdt grotere groepen en drukke plekken, zoals winkels

Wat fijn dat u weer langs mag komen. We hebben wel een aantal dringende verzoeken aan u:

 • U registreert uw bezoek bij de ingang
 • U desinfecteert uw handen
 • U doet zelf de gezondheidscheck:
 1. Heeft u koorts (38˚C)? Bij een temperatuur van 37,5˚C of hoger: heeft u paracetamol gebruikt?
 2. Heeft u last van recent ontstane kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
 3. Heeft u last van hoesten?
 4. Heeft u last van keelpijn?
 5. Heeft u last van neusverkoudheid (snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus)?
 6. Heeft u last van recent ontstaan onverklaard smaak- en of reukverlies (ook als u geen last heeft van neusverkoudheid)?
 7. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
 8. Heeft u COVID-19 of heeft u COVID-19 doorgemaakt? Zo ja, heeft u de afgelopen 10 dagen nog een of meer van bovenstaande klachten gehad?
 9. Heeft een van uw huisgenoten COVID-19 of COVID-19 doorgemaakt? Zo ja, heeft deze de afgelopen 10 dagen nog een of meer van bovenstaande klachten gehad?

Indien u alle vragen met “nee” beantwoordt, kan het bezoek plaats vinden. Bij één antwoord met “ja” kan het bezoek helaas niet doorgaan.

Per bewoner mogen er maximaal 2 volwassenen per dag op bezoek met ieder maximaal 1 kind onder de 12 jaar.

 • U draagt een medisch mondneusmasker (verkrijgbaar bij de ingang van de locatie)
 • Het meebrengen van cadeaus/presentjes is toegestaan.
 • Het meenemen van consumpties is  toegestaan. Deze mogen niet uitgedeeld worden aan andere bewoners, alleen aan de bewoner bij wie u op bezoek komt.
 • Het meenemen van huisdieren is toegestaan, zolang deze aangelijnd zijn, gevaccineerd en onder controle van een dierenarts.
 • Tijdens het bezoek houdt u 1,5 meter afstand, ook tijdens een wandeling
 • Wanneer u op bezoek bent bij een bewoner die over eigen sanitair beschikt dat niet gedeeld wordt met andere bewoners, kunt u hier gebruik van maken. Per locatie is er minimaal één algemene sanitaire voorziening beschikbaar voor bezoekers.

Dat kan per locatie of afdeling verschillen of dat mogelijk is. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling waar uw naaste verblijft.
Houdt u zich aan de regels van de overheid (meer informatie op de website van de rijksoverheid) wanneer u uw naaste komt ophalen. Ook belangrijk is dat thuis, voor alle aanwezigen, geldt dat zij:

 • de gezondheidscheck doen: geen klachten en afgelopen 10 dagen geen contact met een persoon die verdacht wordt van besmetting met corona of besmet is
 • afstand houden (1,5 meter). Lukt dat niet? Dan een mondneusmasker dragen
 • handen wassen of desinfecteren

Als u uw naaste meeneemt naar huis, dan bent u verantwoordelijk voor het vastleggen van wie er in de thuissituatie aansluiten, voor het doen van de gezondheidscheck en het geven van instructies.

Mensen uit verschillende huishoudens mogen in één auto. Advies van de overheid is dat alle inzittenden dan een mondneusmasker dragen.

Onder voorwaarden kan uw behandeling doorgaan. Het is o.a. belangrijk dat u geen corona heeft of klachten, die mogelijk door corona worden veroorzaakt. En u bent de laatste tien dagen niet in contact geweest met mensen met een (vermoedelijke) besmetting. Neem voor een afspraak contact op met uw eigen behandelaar.

Op dit moment zijn er helaas besmettingen bij locaties van Warande. We blijven op alle locaties alert op (verdenkingen van) besmettingen.

Bewoners met een verdenking worden zo snel mogelijk getest. Daarnaast worden bewoners, bij wie sprake is van (verdenking van) besmetting, geïsoleerd verzorgd en verpleegd.

We hebben speciale actuele protocollen bij verdenking van besmetting en besmetting met corona. Deze zijn gebaseerd op de landelijke protocollen van de RIVM, Verenso en de GGD. De protocollen zijn ook bij alle medewerkers bekend die hier mogelijk mee te maken kunnen hebben.

Ja, maar wel onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bekend bij de medewerkers van het Warande adviescentrum (op werkdagen te bereiken tussen 08.30 – 17.00 uur op T 030 – 693 80 58 of via M zorgadvies@warandeweb.nl). Zij kunnen u verder informeren over opnames.

De Boulevard in Zeist is open voor bezoekers. Bezoek is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • U houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM
 • U blijft thuis wanneer u ziek bent of zich niet lekker voelt
 • Mantelzorg is bereikbaar in geval een bezoeker eerder naar huis moet
 • De dagen waarop u gewend bent te komen kunnen afwijken. Ook het aantal keren per week kan anders zijn, omdat we zoveel mogelijk bezoekers de mogelijkheid willen geven gebruik te maken van de dagbesteding
 • U dient zich te realiseren dat wanneer u de Boulevard weer bezoekt, u risico loopt op een mogelijke besmetting met het coronavirus. U komt met meer mensen samen in één ruimte. Hierbij is de kans op een eventuele besmetting groter. Met elkaar doen we er uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

Ja, bij alle locaties van Warande zijn honden welkom. Ze moeten uiteraard wel aangelijnd zijn.