Maatregelen en nieuws rondom corona

Bezoek bij Warande

Dinsdagavond 19 mei heeft minister Hugo de Jonge gezegd dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt versoepeld. Dat is goed nieuws!

Het bezoek kan alleen plaatsvinden onder strenge voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat de locatie tenminste 14 dagen vrij is van besmettingen (bewoners en medewerkers). Binnen Warande gaan we daarom gefaseerd ‘open’.

Dat betekent dat locatie Schutsmantel in Bilthoven per donderdag 28 mei (beperkt) bezoek gaat ontvangen. Bij deze locatie zijn geen bewoners en/of medewerkers besmet (geweest). Ook bij bewoners van In de Dennen in Zeist is weer bezoek mogelijk (vanaf dinsdag 26 mei). Locaties Heerewegen en Bovenwegen ontvangen weer bezoek vanaf maandag 1 juni. De Loericker Stee in Houten ontvangt bezoek vanaf vrijdag 5 juni. Dit geldt ook voor Warande Revalidatie (in het Diakonessenhuis in Zeist). De overige locaties gaan op een later moment open voor bezoek: Huize Valckenbosch in Zeist in de week van 8 juni en het Leendert Meeshuis in Bilthoven per 15 juni.  Mocht het mogelijk zijn om eerder bezoek te ontvangen, dan doen wij dat uiteraard.

De eerste contactpersonen van onze cliënten hebben wij hier over geïnformeerd.

Nieuws

Om de bewoners een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd, heeft Warande aan alle bewoners een kaart gestuurd.

klik hier om de kaart aan bewoners van Warande te zien.

Veel gestelde vragen

Gedeeltelijk. Dinsdagavond 19 mei heeft minister Hugo de Jonge gezegd dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt versoepeld. Dat is goed nieuws. Voor onze bewoners en voor u. Het bezoek kan alleen plaatsvinden onder strenge voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat de locatie tenminste 14 dagen vrij is van besmettingen (bewoners en medewerkers). Binnen Warande gaan we gefaseerd ‘open’. Dit betekent dat we eerst bezoek ontvangen op vestigingen waar geen besmettingen met het Covid-19 virus zijn geweest.

Dat betekent dat vanaf deze week op twee vestigingen bezoek mogelijk is. Het gaat dan om Schutsmantel in Bilthoven (vanaf donderdag 28 mei) en In de Dennen (vanaf dinsdag 26 mei).  Helaas is bezoek in onze andere vestigingen nog niet mogelijk. We hopen dat we daar op korte termijn verandering in kunnen brengen. Contactpersonen ontvangen daar persoonlijk bericht over.

Op alle vestigingen is beeldbellen en raambezoeken nog steeds mogelijk.

Het is fijn dat u elkaar weer kunt zien. Toch gaat bezoek in deze tijd anders dan u gewend bent. We hanteren een aantal regels, die er allemaal op gericht zijn om besmetting te voorkomen. Per bewoner/cliënt/echtpaar mag er één vaste bezoeker komen, één keer per week. De duur van het bezoek kan per vestiging verschillen. Dit heeft o.a. te maken met de inrichting van het gebouw en het creëren van ‘veilige’ routes.

Bezoek is alleen op afspraak mogelijk. Ook geldt de 1,5 meter-regel, dus omhelzen kan helaas nog niet. U krijgt voor het bezoek duidelijke instructies.

Wat fijn dat u weer langs mag komen. We hebben wel een aantal dringende verzoeken aan u:

• Kom alleen. Overige familieleden worden niet toegelaten en wisseling is niet mogelijk. Voorkom contact met anderen!
• U desinfecteert uw handen bij de ingang.
• Wij stellen de volgende vragen aan u:
o Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen? Hoesten, neusverkoudheid, benauwdheid of koorts (hoger dan 38 C)?
o Heeft u de afgelopen 24 uur één van bovengenoemde symptomen gehad?
o Heeft één van uw huisgenoten deze symptomen?
o Is bij één van uw huisgenoten de besmetting met COVID-19 vastgesteld?
o Bent u de afgelopen 2 weken in contact geweest met iemand die COVID-19 besmet is?
Indien u alle vragen met “nee” beantwoordt, kan het bezoek plaats vinden. Bij één antwoord met “ja” kan het bezoek helaas niet doorgaan.

• U draagt een mondkapje tijdens uw bezoek. U krijgt een goedgekeurd mondkapje van Warande.
• Het meebrengen van cadeaus/presentjes is toegestaan;
• Het meenemen van consumpties is niet toegestaan (wel bijvoorbeeld verpakt doosje chocola/boodschappen);
• Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan;
• Tijdens het bezoek houdt u 1,5 meter afstand.

U kunt het zorgdossier van uw naaste inzien via het digitale cliëntenportaal Caren Zorgt (www.carenzorgt.nl). Met een account van Caren Zorgt en een activatiecode van ons kunt u het zorgdossier bekijken. Een brief met persoonlijke activatiecode kunt u aanvragen bij de EVV’er van uw naaste.
Daarnaast kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met de afdeling. Dit kan het beste na 11.00 uur in verband met het verlenen van zorg aan onze bewoners.
Op elke afdeling is een iPad met Skype aanwezig om te kunnen videobellen. Medewerkers van de afdeling helpen bewoners bij het bellen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dat laten weten aan de medewerkers van de afdeling.

Zeker kan dat. Persoonlijke was ophalen of brengen of iets afgeven voor uw naaste kan bij de buitendeur. U zet het daar neer en houdt afstand, zodat een medewerker het – met afstand – in ontvangst kan nemen.

We begrijpen dat dat verleidelijk is, maar dat is niet de bedoeling. Ook hier gelden de richtlijnen van de overheid. En ook dan is er nog steeds het risico dat u eventueel het coronavirus overdraagt op uw naaste. En hij of zij kan alle bewoners van de afdeling of het hele huis besmetten. Maar ook onze medewerkers.

Dat kan helaas niet. Dan is er nog steeds het risico dat u eventueel het coronavirus overdraagt op uw naaste. En hij of zij kan alle bewoners van de afdeling of het hele huis besmetten. Maar ook onze medewerkers.

Nee, dat gaat helaas niet. Echt in uitzonderlijke situaties, gaan we hierover met naasten in gesprek. Bijvoorbeeld wanneer een bewoner op sterven ligt. Dit is altijd in overleg met een arts en een teamleider of vestigingsmanager.

Onder voorwaarden kan uw behandeling doorgaan. Het is o.a. belangrijk dat u geen corona heeft of klachten, die mogelijk door corona worden veroorzaakt. En u bent de laatste twee weken niet in contact geweest met mensen met een (vermoedelijke) besmetting. Neem voor een afspraak contact op met uw eigen behandelaar.

Helaas is er nog sprake van besmetting bij een vestiging. Het gaat om het Leendert Meeshuis. Op andere locaties zijn er alleen nog afdelingen in quarantaine (14 dagen). Hier zijn geen besmettingen meer. We blijven uiteraard alert op (verdenkingen van) besmettingen.

Bewoners met een verdenking worden zo snel mogelijk getest. Als er 1 tot 2 bewoners op een afdeling positief getest zijn, dan worden andere bewoners van die afdeling niet meer getest. We gaan er dan vanuit dat zij ook besmet zijn. Daarnaast worden bewoners, bij wie sprake is van (verdenking van) besmetting, geïsoleerd verzorgd en verpleegd.
We hebben speciale actuele protocollen bij verdenking van besmetting en besmetting met corona. Deze zijn gebaseerd op de landelijke protocollen van de RIVM, Verenso en de GGD. De protocollen zijn ook bij alle medewerkers bekend die hier mogelijk mee te maken kunnen hebben.

Ja, maar wel onder een aantal voorwaarden. De aanstaande bewoner heeft geen corona of coronaklachten. Als iemand corona heeft doorgemaakt nemen wij de bewoner alleen op als deze 72 uur klachtenvrij is. Daarnaast heeft zij of hij een zorgprofiel (ZZP) 5 of hoger. Ook kunnen wij vanwege besmettingen niet op alle afdelingen of locaties bewoners plaatsen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar daar is dan intensief contact over met behandelaren en teamleiders.

Zeker. Wij vragen u om één waszak aan te leveren en één waszak zelf te behouden voor de wisseling van schone en vuile was. Graag deze zakken voorzien van naam en kamer- of appartementnummer van uw naaste. Met de afdeling maakt u afspraken over een ophaaldag, een terugbrengdag, tijdstip en locatie.

De Boulevard in Zeist is vanaf maandag 18 mei weer open voor bezoekers. Bezoek is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • U houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM
  • U blijft thuis wanneer u ziek bent of zich niet lekker voelt
  • Mantelzorg is bereikbaar in geval een bezoeker eerder naar huis moet
  • De dagen waarop u gewend bent te komen kunnen afwijken. Ook het aantal keren per week kan anders zijn, omdat we zoveel mogelijk bezoekers de mogelijkheid willen geven gebruik te maken van de dagbesteding
  • U dient zich te realiseren dat wanneer u de Boulevard weer bezoekt, u risico loopt op een mogelijke besmetting met het coronavirus. U komt met meer mensen samen in één ruimte. Hierbij is de kans op een eventuele besmetting groter. Met elkaar doen we er uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

De Bosrank in Bilthoven is nog steeds gesloten.