Maatregelen en nieuws rondom corona

Bezoek bij Warande

Op dit moment (15/10) zijn er besmettingen (bewoners en/of medewerkers) op locaties. Dat betekent dat afdelingen op deze locaties in quarantaine zijn. Bezoek is mogelijk, maar onder voorwaarden.

Helaas stijgt het aantal besmettingen in het land en daarop heeft onze minister-president Rutte en de minister van VWS de Jonge besloten om opnieuw landelijke maatregelen te nemen. Deze zijn nodig om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen. Dat geldt uiteraard ook in onze huizen en voor onze bewoners. Daarom hebben wij de afspraken rondom bezoek aangescherpt.

Omdat bezoek en contact met naasten en familie van grote waarde is voor onze bewoners, doen wij er alles aan om bezoek mogelijk te houden. Hiervoor hebben we onze afspraken aangescherpt. Het gaat om de volgende afspraken:

 • bij voorkeur één vaste bezoeker per dag, max. twee bezoekers
 • bezoek draagt een mondneuskapje (beschikbaar bij de ingang)
 • u registreert zich bij de ingang
 • het bezoek vindt plaats op de kamer of appartement van uw naaste of buiten
 • bezoek is elke dag welkom van 10.30 uur tot 16.30 uur
 • algemene ruimten, zoals huiskamers, therapieruimtes, recreatieruimtes, brasserie of grandcafé zijn niet toegankelijk voor bezoek

Bewoners mogen uiteraard naar buiten. We vragen wel om grotere groepen en drukke plekken, zoals winkels, te vermijden.
Belangrijkste maatregel is en blijft: houd minimaal 1,5 meter afstand. Tot uw naaste, maar ook tot onze medewerkers. En kom niet op bezoek als u klachten heeft of de afgelopen tien dagen in contact bent geweest met een besmet persoon.
Onze medewerkers dragen tijdens hun werk een mondneuskapje. Dit doen ze om bewoners, maar ook collega’s en zichzelf, te beschermen.

Als er op een afdeling besmettingen zijn, kunnen bezoekafspraken strenger zijn. Neem hiervoor contact op met de afdeling waar uw naaste verblijft.

De eerste contactpersonen van onze cliënten hebben wij hier over geïnformeerd. Specifieke afspraken over bezoek verschillen per vestiging. Kijkt u voor alle informatie ook bij de ‘veelgestelde vragen’ hieronder.

Nieuws

Om de bewoners een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd, heeft Warande aan alle bewoners een kaart gestuurd.

klik hier om de kaart aan bewoners van Warande te zien.

Veelgestelde vragen

Ja, maar we blijven alert. Op dit moment (15/10) zijn er besmettingen op een aantal locaties. Bezoek is mogelijk, maar wel onder voorwaarden.

We blijven goed kijken naar de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers. We hebben er vertrouwen in, maar zijn voorzichtig. Dat betekent dat we een groot beroep op u doen. Het is van groot belang dat we de afspraken naleven.

Moet u van ver komen? Dan is het verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met de afdeling. De situatie rondom besmettingen kan op elk moment veranderd zijn.

De algemeen geldende hygiëneregels zijn op alle locaties van toepassing. Belangrijke regel is dat u niet op bezoek komt als u zelf klachten heeft of als u de afgelopen 10 dagen contact heeft gehad met mensen met klachten.

U draagt een mondneuskapje (verkrijgbaar bij de ingang) in de algemene ruimten, u houdt afstand (1,5 meter) en u desinfecteert bij binnenkomst uw handen.

We hanteren een aantal regels, die er allemaal op gericht zijn om besmetting te voorkomen. Ook geldt de 1,5 meter-regel, dus omhelzen kan helaas nog niet. U krijgt voor het bezoek duidelijke instructies.

 • u houdt afstand: minimaal 1,5 meter
 • u draagt een mondneuskapje (niet-medisch). Deze zijn beschikbaar op de locatie
 • u registreert zichzelf bij aankomst bij de locatie. Hoe de registratie geregeld is, is per locatie uitgewerkt
 • algemene ruimten, zoals huiskamers, therapieruimtes, recreatieruimtes, brasserie of grandcafé zijn niet toegankelijk voor bezoek
 • bij naar buiten gaan: u vermijdt grotere groepen en drukke plekken, zoals winkels

Wat fijn dat u weer langs mag komen. We hebben wel een aantal dringende verzoeken aan u:

 • U registreert uw bezoek bij de ingang
 • U desinfecteert uw handen
 • U doet zelf de gezondheidscheck:
 1. Heeft u koorts (38˚C)? Bij een temperatuur van 37,5˚C of hoger: heeft u paracetamol gebruikt?
 2. Heeft u last van recent ontstane kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
 3. Heeft u last van hoesten?
 4. Heeft u last van keelpijn?
 5. Heeft u last van neusverkoudheid (snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus)?
 6. Heeft u last van recent ontstaan onverklaard smaak- en of reukverlies (ook als u geen last heeft van neusverkoudheid)?
 7. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
 8. Heeft u COVID-19 of heeft u COVID-19 doorgemaakt? Zo ja, heeft u de afgelopen 10 dagen nog een of meer van bovenstaande klachten gehad?
 9. Heeft een van uw huisgenoten COVID-19 of COVID-19 doorgemaakt? Zo ja, heeft deze de afgelopen 10 dagen nog een of meer van bovenstaande klachten gehad?

Indien u alle vragen met “nee” beantwoordt, kan het bezoek plaats vinden. Bij één antwoord met “ja” kan het bezoek helaas niet doorgaan.

Per bewoner mogen er maximaal 2 volwassenen per dag op bezoek met ieder maximaal 1 kind onder de 12 jaar.

 • U draagt een niet-medisch mondneuskapje (verkrijgbaar bij de ingang van de locatie)
 • Het meebrengen van cadeaus/presentjes is toegestaan.
 • Het meenemen van consumpties is  toegestaan. Deze mogen niet uitgedeeld worden aan andere bewoners, alleen aan de bewoner waarbij u op bezoek komt.
 • Het meenemen van huisdieren is toegestaan, zolang deze aangelijnd zijn, gevaccineerd en onder controle van een dierenarts.
 • Tijdens het bezoek houdt u 1,5 meter afstand, ook tijdens een wandeling
 • Wanneer u op bezoek bent bij een bewoner die over eigen sanitair beschikt dat niet gedeeld wordt met andere bewoners, kunt u hier gebruik van maken. Per locatie is er minimaal één algemene sanitaire voorziening beschikbaar voor bezoekers.

Dat kan, maar houdt u zich aan de regels van de overheid (meer informatie op de website van de rijksoverheid). Ook belangrijk is dat thuis, voor alle aanwezigen, geldt dat zij:

 • de gezondheidscheck doen: geen klachten en afgelopen 10 dagen geen contact met een persoon die verdacht wordt van besmetting met corona of besmet is
 • afstand houden (1,5 meter). Lukt dat niet? Dan een mondneuskapje dragen
 • handen wassen of desinfecteren

Als u uw naaste meeneemt naar huis, dan bent u verantwoordelijk voor het vastleggen van wie er in de thuissituatie aansluiten, voor het doen van de gezondheidscheck en het geven van instructies.

Mensen uit verschillende huishoudens mogen in één auto. Advies van de overheid is dat alle inzittenden dan een mondneuskapje dragen.

Onder voorwaarden kan uw behandeling doorgaan. Het is o.a. belangrijk dat u geen corona heeft of klachten, die mogelijk door corona worden veroorzaakt. En u bent de laatste tien dagen niet in contact geweest met mensen met een (vermoedelijke) besmetting. Neem voor een afspraak contact op met uw eigen behandelaar.

Op dit moment zijn er helaas besmettingen bij locaties van Warande. We blijven op alle locaties alert op (verdenkingen van) besmettingen.

Bewoners met een verdenking worden zo snel mogelijk getest. Daarnaast worden bewoners, bij wie sprake is van (verdenking van) besmetting, geïsoleerd verzorgd en verpleegd.

We hebben speciale actuele protocollen bij verdenking van besmetting en besmetting met corona. Deze zijn gebaseerd op de landelijke protocollen van de RIVM, Verenso en de GGD. De protocollen zijn ook bij alle medewerkers bekend die hier mogelijk mee te maken kunnen hebben.

Ja, maar wel onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bekend bij de medewerkers van het Warande adviescentrum (op werkdagen te bereiken tussen 08.30 – 17.00 uur op T 030 – 693 80 58 of via M zorgadvies@warandeweb.nl). Zij kunnen u verder informeren over opnames.

De Boulevard in Zeist is open voor bezoekers. Bezoek is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • U houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM
 • U blijft thuis wanneer u ziek bent of zich niet lekker voelt
 • Mantelzorg is bereikbaar in geval een bezoeker eerder naar huis moet
 • De dagen waarop u gewend bent te komen kunnen afwijken. Ook het aantal keren per week kan anders zijn, omdat we zoveel mogelijk bezoekers de mogelijkheid willen geven gebruik te maken van de dagbesteding
 • U dient zich te realiseren dat wanneer u de Boulevard weer bezoekt, u risico loopt op een mogelijke besmetting met het coronavirus. U komt met meer mensen samen in één ruimte. Hierbij is de kans op een eventuele besmetting groter. Met elkaar doen we er uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

Ja, bij alle locaties van Warande zijn honden welkom. Ze moeten uiteraard wel aangelijnd zijn.

Wij maken in onze gebouwen géén gebruik van een centraal systeem voor klimaatcontrole en ventilatie dat werkt via recirculatie van lucht in het gebouw. Heerewegen, Bovenwegen en De Loericker Stee hebben een systeem voor luchtbehandeling zonder recirculatie dat jaarlijks uitgebreid wordt nagekeken. In de appartementen van Heerewegen en De Loericker Stee zijn zogenaamde fancoil units toegepast. Dit zijn afzonderlijke units (niet gekoppeld aan centrale luchtbehandelingsinstallatie) die de bestaande lucht koelen of verwarmen. Hier vindt dus in beperkte mate recirculatie van de lucht plaats. Onze andere gebouwen hebben alleen een centraal afzuigsysteem, in bijvoorbeeld natte ruimtes, waarbij de lucht rechtstreeks naar buiten wordt afgezogen.

Hoge temperaturen
We maken in kamers en in gangen bij hitte gebruik van ventilatoren en mobiele airco’s. We zorgen ervoor dat ze zijn geplaatst en aangesloten volgens de richtlijnen van onder meer het RIVM en de IGJ. Om daarmee een eventueel verhoogd risico op verspreiding van het coronavirus te beperken. We hebben deze keuze weloverwogen gemaakt. De belasting van de hitte op dit moment is extreem voor bewoners en medewerkers en er zijn op dit moment geen coronabesmettingen in onze huizen.

Toekomst
We volgen uiteraard de landelijke discussie rondom de verspreiding van het coronavirus en de rol van aerosolen daarbij. Daarnaast geven deze omstandigheden en de toename van warme zomers aanleiding om grondig te kijken naar wat er verder aanvullend nodig is aan veilige en duurzame oplossingen voor klimaatbeheersing en luchtkwaliteit in onze gebouwen.