Maatregelen en nieuws rondom corona

Stand van zaken (14 januari)

Helaas zijn er op locaties De Loericker Stee en Leendert Meeshuis besmettingen bij bewoners. Eerste contactpersonen hebben wij hier direct over geïnformeerd.

Vaccinatie en afspraken rond bezoek

We zijn ons aan het voorbereiden op het vaccineren van bewoners. Dat begint met het vragen van toestemming. Welk vaccin beschikbaar komt voor bewoners is nog niet bekend. We hopen dat we snel kunnen starten met vaccineren, zodat onze bewoners beter beschermd zijn tegen dit ingrijpende virus. De rijksoverheid en het RIVM bepalen welk vaccin beschikbaar komt voor bewoners.

Omdat bezoek en contact met naasten en familie van grote waarde is voor onze bewoners doen wij er alles aan om bezoek mogelijk te houden. De verscherpte bezoekregeling geldt helaas nog, in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari 2021. Deze regeling is gebaseerd op de strenge maatregelen (lockdown) vanuit de overheid van dinsdag 12 januari. Voor bezoek gelden de volgende afspraken:

 • één meerderjarige bezoeker per dag. Dit mag per dag een andere bezoeker zijn
 • kinderen (onder de 18 jaar) zijn helaas niet welkom in verband met mogelijke verspreiding van het virus
 • bezoek draagt een medisch mondneusmasker (beschikbaar bij de ingang). Een eigen mondneusmasker is niet toegestaan.
 • bezoek registreert zich bij de ingang, desinfecteert de handen en doet de gezondheidscheck
 • het bezoek vindt plaats op de kamer of appartement. Ook kunt u naar buiten.
 • bezoek is elke dag welkom van 10.30 uur tot 16.30 uur
 • bezoek bij cliënten van Warande Revalidatie in het Diakonessenhuis in Zeist is elke dag mogelijk van 19.00-20.00 uur
 • algemene ruimten, zoals huiskamers, therapieruimtes, recreatieruimtes, brasserie of grandcafé zijn niet toegankelijk voor bezoek

Daarnaast adviseren we bewoners dringend om deze periode niet op bezoek te gaan bij familie of naasten. We benadrukken dat het belangrijk is om met zo min mogelijk personen uit verschillende huishoudens samen te komen.

Als er op een afdeling besmettingen zijn, kunnen bezoekafspraken strenger zijn. Neem hiervoor contact op met de afdeling waar uw naaste verblijft.

Kijkt u voor meer informatie ook bij de ‘veel gestelde vragen’ hieronder.

Veelgestelde vragen

Bezoek is mogelijk, maar wel onder strikte voorwaarden. Op dit moment (14/1/21) zijn er besmettingen op locaties De Loericker Stee en Leendert Meeshuis. Daarnaast gelden er strengere maatregelen, in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari 2021.

 • Bezoek van één meerderjarige bezoeker per dag. Dit mag per dag een andere bezoeker zijn

De algemeen geldende hygiëneregels zijn op alle locaties van toepassing. Belangrijke regel is dat u niet op bezoek komt als u zelf klachten heeft of als u de afgelopen 10 dagen contact heeft gehad met mensen met klachten.

U draagt een medisch mondneusmasker (verkrijgbaar bij de ingang), u houdt afstand (1,5 meter) en u desinfecteert bij binnenkomst uw handen. Het dragen van een eigen mondneusmasker is niet toegestaan.

Er is bezoek van max. één meerderjarige bezoeker welkom. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari 2021.

We hanteren een aantal regels, die er allemaal op gericht zijn om besmetting te voorkomen. Ook geldt de 1,5 meter-regel, dus omhelzen kan helaas nog niet. U krijgt voor het bezoek duidelijke instructies.

 • u houdt afstand: minimaal 1,5 meter
 • u draagt een medisch mondneusmasker. Deze zijn beschikbaar op de locatie. Een eigen mondneusmasker is niet toegestaan.
 • u registreert zichzelf bij aankomst bij de locatie. Hoe de registratie geregeld is, is per locatie uitgewerkt
 • algemene ruimten, zoals huiskamers, therapieruimtes, recreatieruimtes, brasserie of grandcafé zijn niet toegankelijk voor bezoek
 • bij naar buiten gaan: u vermijdt grotere groepen en drukke plekken, zoals winkels

Bezoek van max. één meerderjarige bezoeker is welkom. Deze maatregel geldt tot en met dinsdag 9 februari 2021.

We hebben een aantal dringende verzoeken aan u:

 • U registreert uw bezoek bij de ingang
 • U desinfecteert uw handen
 • U doet zelf de gezondheidscheck:
 1. Heeft u koorts (38˚C)? Bij een temperatuur van 37,5˚C of hoger: heeft u paracetamol gebruikt?
 2. Heeft u last van recent ontstane kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
 3. Heeft u last van hoesten?
 4. Heeft u last van keelpijn?
 5. Heeft u last van neusverkoudheid (snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus)?
 6. Heeft u last van recent ontstaan onverklaard smaak- en of reukverlies (ook als u geen last heeft van neusverkoudheid)?
 7. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
 8. Heeft u COVID-19 of heeft u COVID-19 doorgemaakt? Zo ja, heeft u de afgelopen 10 dagen nog een of meer van bovenstaande klachten gehad?
 9. Heeft een van uw huisgenoten COVID-19 of COVID-19 doorgemaakt? Zo ja, heeft deze de afgelopen 10 dagen nog een of meer van bovenstaande klachten gehad?

Indien u alle vragen met “nee” beantwoordt, kan het bezoek plaats vinden. Bij één antwoord met “ja” kan het bezoek helaas niet doorgaan.

Per bewoner mag er maximaal één volwassene per dag op bezoek. Het is niet mogelijk om met kinderen (onder de 18 jaar) op bezoek te komen.

 • U draagt een medisch mondneusmasker (verkrijgbaar bij de ingang van de locatie). Een eigen mondneusmasker is niet toegestaan.
 • Het meebrengen van cadeaus/presentjes is toegestaan.
 • Het meenemen van consumpties is  toegestaan. Deze mogen niet uitgedeeld worden aan andere bewoners, alleen aan de bewoner bij wie u op bezoek komt.
 • Het meenemen van huisdieren is toegestaan, zolang deze aangelijnd zijn, gevaccineerd en onder controle van een dierenarts.
 • Tijdens het bezoek houdt u 1,5 meter afstand, ook tijdens een wandeling
 • Wanneer u op bezoek bent bij een bewoner die over eigen sanitair beschikt dat niet gedeeld wordt met andere bewoners, kunt u hier gebruik van maken. Per locatie is er minimaal één algemene sanitaire voorziening beschikbaar voor bezoekers.

Liever niet. We adviseren onze bewoners dringend om deze periode niet op bezoek te gaan bij familie of naasten. We benadrukken dat het belangrijk is om met zo min mogelijk personen uit verschillende huishoudens samen te komen.

Neemt u uw naaste toch mee naar huis?
Houdt u zich dan strikt aan de regels van de overheid (meer informatie op de website van de rijksoverheid).  Ook belangrijk is dat thuis, voor alle aanwezigen, geldt dat zij:

 • de gezondheidscheck doen: geen klachten en afgelopen 10 dagen geen contact met een persoon die verdacht wordt van besmetting met corona of besmet is
 • afstand houden (1,5 meter). Lukt dat niet? Dan een mondneusmasker dragen
 • handen wassen of desinfecteren

Als u uw naaste meeneemt naar huis, dan bent u verantwoordelijk voor het vastleggen van wie er in de thuissituatie aansluiten, voor het doen van de gezondheidscheck en het geven van instructies.

Mensen uit verschillende huishoudens mogen in één auto. Advies van de overheid is dat alle inzittenden dan een mondneusmasker dragen.

Onder voorwaarden kan uw behandeling doorgaan. Het is o.a. belangrijk dat u geen corona heeft of klachten, die mogelijk door corona worden veroorzaakt. En u bent de laatste tien dagen niet in contact geweest met mensen met een (vermoedelijke) besmetting. Neem voor een afspraak contact op met uw eigen behandelaar.

Op dit moment zijn er helaas besmettingen bij locaties Leendert Meeshuis en De Loericker Stee. We blijven op alle afdelingen en locaties alert op (verdenkingen van) besmettingen.

Bewoners met een verdenking worden zo snel mogelijk getest. Daarnaast worden bewoners, bij wie sprake is van (verdenking van) besmetting, geïsoleerd verzorgd en verpleegd. Ook kunnen we ervoor kiezen om bewoners preventief te testen.

We hebben speciale actuele protocollen bij verdenking van besmetting en besmetting met corona. Deze zijn gebaseerd op de landelijke protocollen van de RIVM, Verenso en de GGD. De protocollen zijn ook bij alle medewerkers bekend die hier mogelijk mee te maken kunnen hebben.

Ja, maar wel onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bekend bij de medewerkers van het Warande adviescentrum (op werkdagen te bereiken tussen 08.30 – 17.00 uur op T 030 – 693 80 58 of via M zorgadvies@warandeweb.nl). Zij kunnen u verder informeren over opnames.

De Boulevard in Zeist is open voor bezoekers. Bezoek is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • U houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM
 • U blijft thuis wanneer u ziek bent of zich niet lekker voelt
 • Mantelzorg is bereikbaar in geval een bezoeker eerder naar huis moet
 • De dagen waarop u gewend bent te komen kunnen afwijken. Ook het aantal keren per week kan anders zijn, omdat we zoveel mogelijk bezoekers de mogelijkheid willen geven gebruik te maken van de dagbesteding
 • U dient zich te realiseren dat wanneer u de Boulevard weer bezoekt, u risico loopt op een mogelijke besmetting met het coronavirus. U komt met meer mensen samen in één ruimte. Hierbij is de kans op een eventuele besmetting groter. Met elkaar doen we er uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

Ja, bij alle locaties van Warande zijn honden welkom. Ze moeten uiteraard wel aangelijnd zijn.