Maatregelen en nieuws rondom corona

Stand van zaken (6 mei 2021)

Op dit moment zijn er geen besmettingen bij Warande.

Afspraken rond bezoek

In lijn met landelijke versoepelingen en in de wetenschap dat veel van onze bewoners en medewerkers zijn gevaccineerd, gaan wij mee in versoepelingen voor onze huizen. Vanaf woensdag 28 april hanteren we de volgende richtlijnen:

 • Twee keer per dag zijn twee bezoekers welkom
 • Deze bezoekers hoeven niet uit één huishouden te komen
 • Kinderen onder de 12 jaar komen altijd onder begeleiding en gelden als een bezoeker
 •  Bezoek is de hele dag welkom, dus ook ’s avonds
 •  Wij vragen u om uw bezoek te registreren bij de ingang.
 •  De restaurants en terrassen zijn toegankelijk. Per locatie kijken we hoe we dit regelen, zodat het veilig is voor iedereen. Dit geldt ook voor de openingstijden
 •  Voor het terras geldt: per tafeltje zijn één bewoner met twee bezoekers welkom
 • Aan tafel en buiten mag het mondneusmaker af
 • Tijdens het rondlopen in de gangen en algemene ruimten, zoals hal en lift, draagt u een medisch mondneusmasker en houdt u afstand
 • Bezoek bij cliënten van Warande Revalidatie in het Diakonessenhuis in Zeist is elke dag mogelijk van 16.00-17.00 uur én 19.00-20.00 uur. Hier zijn maximaal twee bezoekers welkom

Onze medewerkers blijven beschermd werken en dragen overal een mondneusmasker. Zij hebben namelijk contact met verschillende bewoners. Ook blijft het van belang dat we ons allemaal houden aan de bekende maatregelen van afstand houden, handen wassen en bij klachten thuis blijven en laten testen. Ook is bezoek nog niet welkom in andere gemeenschappelijke ruimtes zoals huiskamers.

Op bezoek bij familie of naasten
Bewoners mogen naasten thuis bezoeken. Het advies is om de landelijk geldende maatregelen te volgen, zoals het maximum aantal bezoekers en het houden van afstand. U kunt voor het reizen en eventuele contactmomenten thuis (wanneer afstand houden niet lukt) een mondneusmasker van Warande meenemen.

Kijkt u voor meer informatie ook bij de ‘veel gestelde vragen’ hieronder.

Veelgestelde vragen

Bewoners, die toestemming hebben gegeven, zijn volledig gevaccineerd. Wij hebben bewoners, cliënten en eerste contactpersonen hierover geïnformeerd.

Zeker, onze bezoekregeling is gebaseerd op de adviezen vanuit de overheid. Voor bezoek gelden de volgende afspraken:

 • twee keer per dag twee bezoekers. Dit hoeven niet dezelfde bezoekers te zijn. Kinderen onder de 12 jaar komen altijd onder begeleiding en gelden dan als een bezoeker

De algemeen geldende hygiëneregels zijn op alle locaties van toepassing. Belangrijke regel is dat u niet op bezoek komt als u zelf klachten heeft of als u de afgelopen 10 dagen contact heeft gehad met mensen met klachten.

U draagt een medisch mondneusmasker (verkrijgbaar bij de ingang), u houdt afstand (1,5 meter) en u desinfecteert bij binnenkomst uw handen. Het dragen van een eigen mondneusmasker is niet toegestaan.

Er is bezoek van twee keer per dag twee bezoekers welkom. Dit hoeven niet elke dag dezelfde bezoekers te zijn. Kinderen onder de 12 jaar komen altijd onder begeleiding en gelden dan als een bezoeker.

We hanteren een aantal regels, die er allemaal op gericht zijn om besmetting te voorkomen.

 • u houdt afstand: minimaal 1,5 meter
 • u draagt een medisch mondneusmaker. Deze zijn beschikbaar op de locatie. Een eigen mondneusmasker is niet toegestaan
 • u registreert zichzelf bij aankomst bij de locatie. Hoe de registratie geregeld is, is per locatie uitgewerkt
 • u verblijft alleen op de eigen kamer of in het appartement van uw naaste. Hier mag het mondneusmasker af en is 1,5 meter afstand niet nodig als de bewoner volledig (dus twee keer) is gevaccineerd en bezoeker(s) ook gevaccineerd zijn of negatief getest
 • algemene ruimten, zoals huiskamers, therapieruimtes en recreatieruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoek
 • bij naar buiten gaan: u vermijdt grotere groepen en drukke plekken, zoals winkels

Er is bezoek van twee keer per dag twee bezoekers welkom. Dit hoeven niet dezelfde bezoekers te zijn. Kinderen onder de 12 jaar komen altijd onder begeleiding en gelden dan als een bezoeker.

We hebben een aantal dringende verzoeken aan u:

 • U registreert uw bezoek bij de ingang
 • U desinfecteert uw handen
 • U doet zelf de gezondheidscheck:
 1. Heeft u koorts (38˚C)? Bij een temperatuur van 37,5˚C of hoger: heeft u paracetamol gebruikt?
 2. Heeft u last van recent ontstane kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
 3. Heeft u last van hoesten?
 4. Heeft u last van keelpijn?
 5. Heeft u last van neusverkoudheid (snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus)?
 6. Heeft u last van recent ontstaan onverklaard smaak- en of reukverlies (ook als u geen last heeft van neusverkoudheid)?
 7. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
 8. Heeft u COVID-19 of heeft u COVID-19 doorgemaakt? Zo ja, heeft u de afgelopen 10 dagen nog een of meer van bovenstaande klachten gehad?
 9. Heeft een van uw huisgenoten COVID-19 of COVID-19 doorgemaakt? Zo ja, heeft deze de afgelopen 10 dagen nog een of meer van bovenstaande klachten gehad?

Indien u alle vragen met “nee” beantwoordt, kan het bezoek plaats vinden. Bij één antwoord met “ja” kan het bezoek helaas niet doorgaan.

 • U draagt een medisch mondneusmasker (verkrijgbaar bij de ingang van de locatie). Een eigen mondneusmasker is niet toegestaan
 • U verblijft alleen op de eigen kamer of in het appartement van uw naaste. Hier mag het mondneusmasker af en is 1,5 meter afstand niet nodig als de bewoner volledig (dus twee keer) is gevaccineerd en bezoeker(s) ook gevaccineerd zijn of negatief getest
 • Het meebrengen van cadeaus/presentjes is toegestaan
 • Het meenemen van consumpties is  toegestaan. Deze mogen niet uitgedeeld worden aan andere bewoners, alleen aan de bewoner bij wie u op bezoek komt
 • Het meenemen van huisdieren is toegestaan, zolang deze aangelijnd zijn, gevaccineerd en onder controle van een dierenarts
 • Tijdens het bezoek houdt u 1,5 meter afstand, ook tijdens een wandeling
 • Wanneer u op bezoek bent bij een bewoner die over eigen sanitair beschikt dat niet gedeeld wordt met andere bewoners, kunt u hier gebruik van maken Per locatie is er minimaal één algemene sanitaire voorziening beschikbaar voor bezoekers

Dat kan, het advies is wel om de landelijk geldende maatregelen te volgen, zoals het maximum aantal bezoekers en het houden van afstand. U kunt voor het reizen en eventuele contactmomenten thuis (wanneer afstand houden niet lukt) een mondneusmasker van Warande meenemen.

Neemt u uw naaste mee naar huis?
Houdt u zich dan strikt aan de regels van de overheid (meer informatie op de website van de rijksoverheid).  Ook belangrijk is dat thuis, voor alle aanwezigen, geldt dat zij:

 • de gezondheidscheck doen: geen klachten en afgelopen 10 dagen geen contact met een persoon die verdacht wordt van besmetting met corona of besmet is
 • afstand houden (1,5 meter). Lukt dat niet? Dan een mondneusmasker dragen
 • handen wassen of desinfecteren

Als u uw naaste meeneemt naar huis, dan bent u verantwoordelijk voor het vastleggen van wie er in de thuissituatie aansluiten, voor het doen van de gezondheidscheck en het geven van instructies.

Mensen uit verschillende huishoudens mogen in één auto. Advies van de overheid is dat alle inzittenden dan een mondneusmasker dragen.

Onder voorwaarden kan uw behandeling doorgaan. Het is onder andere belangrijk dat u geen corona heeft of klachten, die mogelijk door corona worden veroorzaakt. En u bent de laatste tien dagen niet in contact geweest met mensen met een (vermoedelijke) besmetting. Neem voor een afspraak contact op met uw eigen behandelaar.

Op dit moment (6/5/21) zijn er geen besmettingen bij Warande. Uiteraard zijn we op alle afdelingen en locaties alert op (verdenkingen van) besmettingen. Ook na het vaccineren van onze bewoners. Daarom blijven we aandacht vragen voor de bekende maatregelen: afstand houden, mondneusmasker dragen, handen desinfecteren of wassen en bij klachten thuis blijven.

Bewoners met een verdenking worden zo snel mogelijk getest. Daarnaast worden bewoners, bij wie sprake is van (verdenking van) besmetting, geïsoleerd verzorgd en verpleegd. Ook kunnen we ervoor kiezen om bewoners preventief te testen.

We hebben speciale actuele protocollen bij verdenking van besmetting en besmetting met corona. Deze zijn gebaseerd op de landelijke protocollen van de RIVM, Verenso en de GGD. De protocollen zijn ook bij alle medewerkers bekend die hier mogelijk mee te maken kunnen hebben.

Ja, maar wel onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bekend bij de medewerkers van het Warande adviescentrum (op werkdagen te bereiken tussen 08.30 – 17.00 uur op T 030 – 693 80 58 of via M zorgadvies@warandeweb.nl). Zij kunnen u verder informeren over opnames.

De Boulevard in Zeist is open voor bezoekers. Bezoek is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • U houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM
 • U blijft thuis wanneer u ziek bent of zich niet lekker voelt
 • Mantelzorg is bereikbaar in geval een bezoeker eerder naar huis moet
 • De dagen waarop u gewend bent te komen kunnen afwijken. Ook het aantal keren per week kan anders zijn, omdat we zoveel mogelijk bezoekers de mogelijkheid willen geven gebruik te maken van de dagbesteding
 • U dient zich te realiseren dat wanneer u de Boulevard weer bezoekt, u risico loopt op een mogelijke besmetting met het coronavirus. U komt met meer mensen samen in één ruimte. Hierbij is de kans op een eventuele besmetting groter. Met elkaar doen we er uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

Ja, bij alle locaties van Warande zijn honden welkom. Ze moeten uiteraard wel aangelijnd zijn.