Onderzoek Handhygiëne

Vestigingen Bovenwegen (longstay), Heerewegen en De Loericker Stee doen mee aan een onderzoek naar handhygiëne in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC (Rotterdam) in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn extra vatbaar voor infectieziekten. Verspreiding van deze infecties kan worden voorkomen met goede handhygiëne. Het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond hebben veel ervaring in het verbeteren van de handhygiëne. Zij hebben een interventieprogramma ontwikkeld om handhygiëne in verpleeg- en verzorgingshuizen te bevorderen. Drie vestigingen van Warande doen hier dus aan mee. Zo werken wij mee aan het verbeteren van infectiepreventie in onze organisatie en wij dragen bij aan het verminderen van de kans op uitbraken met alle bijkomende kosten en verhoogde werkdruk.

Het onderzoek start in oktober 2016 en wordt mogelijk gemaakt door ZonMW.

Contact