Senioren ServicePunt Zeist-Oost stopt

Circa drie jaar geleden heeft Warande, in samenwerking met een aantal partijen waaronder gemeente Zeist, MeanderOmnium en Samen voor Zeist, het Senioren ServicePunt gestart. Het doel was senioren in Zeist te informeren over praktische zaken. Het gaat dan om vragen over bijvoorbeeld taxivervoer, huisvesting en maaltijdvoorziening.

Inmiddels komt een groot deel van deze taken en ook de bijbehorende vragen terecht bij de wijkteams. Een goede ontwikkeling, want zo houd je de zorg dicht bij de mensen. Voor het SeniorenServicePunt betekent dit echter dat er geen vragen meer binnenkomen. Onze conclusie is dan ook dat er geen behoefte meer is aan deze vorm van dienstverlening vanuit Verpleeghotel Bovenwegen.

Het SSP heeft de afgelopen jaren in een behoefte voorzien, maar is, mede door de inzet van wijkteams, overbodig geworden. Wij hebben daarom besloten om per 1 januari 2017 met het SeniorenServicePunt te stoppen. Mochten er nog vragen zijn over voorzieningen voor ouderen in Zeist en van Warande in het bijzonder, dan kan iedereen terecht bij het Warande Adviescentrum voor Cliënten, telefoon 030- 6938058 of zorgadvies@warandeweb.nl.

Contact