Start groep Socrates

Start groep Socrates (dagbehandeling voor mensen die recent een beroerte (CVA) hebben gehad)

 

Warande Sociëteit De Boulevard is in juni gestart met de groep Socrates, een speciale dagbehandeling voor mensen die recent een beroerte (CVA) hebben gehad. In een kleine groep werken deelnemers aan hun zelfstandigheid en herstel. De behandeling is onder andere gericht op het voorkomen van achteruitgang en het bevorderen van het behoud van praktische vaardigheden. De deelnemers werken ook aan het hervatten van hun sociale maatschappelijke participatie. Daarnaast is er aandacht voor de mantelzorger.

 

Mensen die een CVA hebben gehad, herstellen in het eerste jaar na het CVA het meeste. Daar kunnen wij aan bijdragen in de groep Socrates.

Het team van Socrates bestaat onder andere uit een (geriatrie) fysiotherapeut, logopedist, psycholoog en ergotherapeut. Op de groep is altijd een groepsbegeleider aanwezig. De therapieën bieden wij aan vanuit Warande Vitaal thuis. Warande Vitaal thuis biedt poliklinische behandeling en begeleiding, maar ook training, ondersteuning en advies.

Contact