Verwijzen naar Warande nu via ZorgDomein

Verwijzen naar Warande kan vanaf nu eenvoudig via ZorgDomein. Op ZorgDomein staan de zorgproducten van Warande, vooral gericht op complexe ouderenzorg. Het gaat dan om expertise en behandeling in de eerstelijn door paramedici en psychologen. En om extramurale behandeling door specialisten ouderengeneeskunde en psychologen, zoals diagnostiek en behandeling bij dementie.

Op ZorgDomein staat bijna al het zorgaanbod van Nederland. Daarmee kan een verwijzer, zoals een huisarts, samen met de cliënt een passend zorgaanbod kiezen. De kortste weg naar passende zorg.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met het Warande Adviescentrum via zorgadvies@warandeweb.nl of telefoon 030-693 80 58.

Contact