Warande werkt samen met gemeenten en zorginstellingen in de regio
voor betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen

Warande, andere zorgaanbieders en de gemeenten Zeist, de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede hebben afspraken gemaakt over intensievere samenwerking. Dit is vooral nodig om meer inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteit aan bedden tijdelijk verblijf en om de toeleiding te verbeteren. Maar ook als een oudere behandeld is en terug naar huis kan, is er thuis vaak aanvullende zorg nodig. Om alles goed op elkaar af te stemmen, komt het nu regelmatig voor dat artsen en instellingen veel en lang moeten bellen voordat dit allemaal geregeld is. Voor de ouderen een zeer onwenselijke situatie. Betrokken partijen hebben maandag 24 september 2018 deze belangrijke samenwerking bevestigd met een handtekening.

Langer thuis
Doordat ouderen tegenwoordig langer thuis wonen, wordt er vaker op onverwachte momenten een beroep gedaan op zwaardere vormen van zorg en ondersteuning. Het gaat heel lang goed thuis, maar als het niet meer gaat, dan gaat het ook direct niet meer en wordt de zorgvraag direct acuut. De ambitie van deze regionale netwerksamenwerking sluit goed aan op het Programma Langer Thuis dat de minister van VWS in juni van dit jaar heeft gelanceerd. De partijen willen een beter en actueler beeld krijgen van de beschikbare capaciteit aan bedden en de toeleiding verbeteren. Daarnaast wordt extra ingezet op het versterken van de zorg en de ondersteuning van ouderen en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Hierbij is naast zorg ook nadrukkelijk aandacht voor het welzijn van ouderen. De samenwerkende partijen willen ook meer inzetten op preventie, om zo veel mogelijk crisissituaties te voorkómen.

De regionale samenwerking ouderen Zuidoost Utrecht is een initiatief van het Diakonessenhuis, huisartsenorganisatie Unicum Zuidoost Utrecht, de gemeenten Zeist, de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en zorginstellingen Warande, Accolade, Charim, Quarijn, de Bilthuysen, ISZ de Brug, Santé Partners, Allerzorg, Buurtzorg en Zilveren Kruis.

Contact