Zorgorganisaties Warande en Antroz gefuseerd

Per  31 december 2015 zijn Stichting Warande en Stichting Antroz gefuseerd. Deze ouderenzorgorganisaties werkten al bestuurlijk samen en gaan vanaf nu verder als Warande. Met de samenvoeging bestaat Warande uit 8 vestigingen in Zeist, Bilthoven, Houten en Driebergen. Warande biedt een breed scala aan seniorenvoorzieningen: van seniorenfitness, dagopvang, wijkservicepunten en revalidatie tot verzorgd wonen, intensieve verpleging en hospice. Warande biedt ook ondersteuning aan ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Aangenaam actief blijven en individuele aandacht
Warande richt zich op zorg, welzijn en ondersteuning aan ouderen met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Bewoners van de Warande verzorgings- en verpleeghuizen worden zoveel mogelijk ondersteund om de dingen te blijven doen die ze belangrijk vinden: aangenaam actief blijven. De fusie met Antroz biedt een waardevolle aanvulling voor ouderen met (affiniteit met) een antroposofische levensvisie. Individuele aandacht en zorgvuldige bejegening zijn belangrijke kernwaarden van Antroz.

Gelijkgestemden
Steeds meer ouderen kiezen voor kwaliteit van leven. Weg van een levensstijl die gericht is op meer, meer en groter. De keuze voor aandachtige zorg, gezonde maaltijden, duurzame materialen in een omgeving met kunst, muziek en creativiteit met gelijkgestemde medebewoners. Warande biedt geïnteresseerden, die georiënteerd zijn op deze kwaliteiten, deze omgeving. Vanwege de centrale ligging in het land trekken de vestigingen ook mensen aan van buiten de regio. Dit geldt nog sterker voor het aanbod van antroposofische zorg van Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch.

Vestigingen Warande
Vanaf 2016 zijn de vestigingen van Warande: Heerewegen, Hospice Heuvelrug, Huize Valckenbosch, In de Dennen en Bovenwegen in Zeist, Leendert Meeshuis en Schutsmantel  in Bilthoven,  De Loericker Stee in Houten en Woonoord Kraaijbeek in Driebergen. Ook de seniorenwoningen op Valckenhof in Zeist behoren nu bij Warande. In Zeist en Bilthoven is er een dagsociëteit voor ouderen van Warande: Sociëteit De Boulevard (Zeist) en Sociëteit De Bosrank (Bilthoven).

Contact