Warande

Warande

Mededeling
Rechts onderaan de pagina vindt u het nieuws. Op dit moment staat hier relevant nieuws over Corona. 

Mededeling Sociëteit De Boulevard en Sociëteit De Bosrank
De Bosrank en De Boulevard zijn gesloten. De Bosrank is in ieder geval tot 6 april gesloten. In overleg met de gemeente wordt bepaald wanneer de Boulevard weer open gaat.

Warande is een zorgorganisatie, die ouderen in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug zorg-, woon-, welzijn- en servicearrangementen biedt. Warande heeft veel voorzieningen in huis: van adviesspreekuur en zorg aan huis tot revalidatie en intensieve verpleging, eventueel gebaseerd op de antroposofie. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en (antroposofische) zorg. Daarnaast zijn er nevenvestigingen voor revalidatie, dagsociëteiten, kinderopvang en een hospice. Warande biedt zorg aan bijna 900 cliënten en er werken ruim 1100 mensen, onder wie veel parttimers.

Eigen wijze
Onze cliënten hebben een zorgvraag die emotionele, fysieke en sociale onzekerheid met zich mee brengt. Vaak gaat dit gepaard met levensvragen als: hoe wil ik mijn leven inrichten of hoe leer ik omgaan met mijn toenemende afhankelijkheid? Cliënten gaan op eigen wijze om met deze zorg- en levensvragen.  De eigen draagkracht, de samenstelling en draagkracht van hun ‘mantel’ (familie, buren), hun levensgeschiedenis en levensdoelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Gelijkwaardig en deskundig
Wij ondersteunen cliënten, zodat zij in relatie met anderen betekenisvol kunnen leven. Vanuit een gelijkwaardige relatie met elkaar, cliënten en naasten, bespreken we de unieke ondersteuningsvraag. Wij stemmen met cliënten, naasten en andere zorgverleners de wijze af waarop we hier samen invulling aan geven. Onze deskundigheid ligt daarbij op het vlak van zorg en behandeling voor ouderen en vanuit verschillende disciplines. Activiteiten die het welzijn en woongenot verhogen zijn onderdeel van onze zorgverlening.

Wilt u meer weten of zien? U bent van harte welkom om in onze vestigingen te komen kijken welke uitgebreide zorg-, (dag)verzorgings-, verpleeg-, behandel- en woonmogelijkheden Warande u kan bieden.

Het overzicht van de vestigingen van Warande vindt u links van deze tekst.

Contact

 

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur T 030  693 80 58, of mail. De algemene voorwaarden kunt u hier. Kamer van Koophandel 41180032

27-03-2020
En veel gestelde vragen >