Het Warande Leren/Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)

Het Warande Leren/Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)

Warande Leren is een onderwijsconcept volgens het model van meester-gezel-leerling. Leerlingen lopen stage én gaan naar school in het leerbedrijf. Een docent is dagelijks aanwezig en geeft les in een speciaal voor de leerlingen ingericht leerhome. De leerlingen krijgen de mogelijkheid hun opleiding af te ronden in een kansrijke omgeving met veel praktijkmogelijkheden.
Het Warande Leren is een samenwerkingsverband tussen Warande, MBO Utrecht en ROC Midden-Nederland.

Onderwijs in de praktijk
De leerlingen volgen hun onderwijs volledig in de praktijk bij Warande in Zeist, in de wooncentra Heerewegen en In de Dennen. Het is afgestemd op de dagelijkse werkzaamheden bij het leerbedrijf. De docent (meester) is elke dag op de werkvloer aanwezig. In het leerhome geeft zij de leerling de benodigde theorie en neemt ook de persoonlijke begeleiding van de leerling voor haar rekening. De docent komt regelmatig op de werkvloer van de leerling voor overleg met de leerling en de werkbegeleider. Ook assisteert zij de werkbegeleider in haar opleidende taak.

Begeleiding op de werkvloer
Elke leerling krijgt begeleiding op de werkvloer van een werkbegeleider (gezel). De werkbegeleider vervult een voorbeeldrol en richt zich op het aanleren van het vak. Er ontstaat dus meer structuur, waardoor de leerling de kneepjes van het vak sneller oppakt. Zo krijgen leerlingen meer kans op een baan. De meester en gezel vormen als het ware een team. Beiden hebben hun eigen taak in het opleiden van de leerling.

MBO Utrecht en ROC Midden Nederland
Het Warande Leren is een versneld traject (1 jaar) Helpende Zorg en Welzijn voor leerlingen die dit aan kunnen. Leerlingen in het Warande Leren komen direct van het VMBO, of zitten in hun laatste jaar van hun opleiding bij MBO Utrecht en ROC Midden Nederland. Aan het eind van het leerjaar kunnen leerlingen het erkend diploma Helpende Zorg en Welzijn behalen. Een juiste leerhouding is bepalend voor het succes. MBO Utrecht en ROC Midden Nederland zijn te gast bij Warande en zien dit daarom graag terug in de houding van de leerlingen.

Wisselende stageroosters
De leerlingen werken en leren vier dagen per week op een zorgafdeling en één dag in de week krijgen ze les bij Warande. Dit gebeurt in wisselende diensten: de ene week in de ochtend, de andere week in de middag.

Contact

 

Meer informatie

Wil je meer weten over het Warande Leren bij Warande? Neem dan contact op met Marianne Reuser, of Els Straalman.