Stichting Vrienden van De Loericker Stee

 

Stichting Vrienden van De Loericker Stee

Stichting Vrienden van De Loericker Stee is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Naam
Stichting Vrienden van De Loericker Stee

RSIN nummer
820785775

Contactgegevens
Stichting Vrienden van De Loericker Stee
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
Bij voorkeur contact via het E-mailadres
stvvdls@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Na acht jaar is het bestuur gewijzigd. Drie bestuursleden hebben om privé  redenen hun taak beeeindigd per 31-12-2016. De taken van secretaris en penningmeester worden in 2017 tijdelijk waargenomen.

 • Voorzitter, Mw S.J.P. De Mooij
 • Secretaris, vacature
 • Penningmeester, vacature

Beloningsbeleid
De leden van de Stichting Vrienden van De Loericker Stee ontvangen loon noch een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verlenen voor de Stichting Vrienden van De Loericker Stee.

Doelstelling
Het bevorderen van het welbevinden en het welzijn van bewoners van Warande Wooncentrum De Loericker Stee door activiteiten en bijzondere voorzieningen te realiseren. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Wonen in een zorginstelling is soms de enige oplossing. De woonomgeving zo prettig mogelijk maken is essentieel voor de kwaliteit van leven. Vrienden van De Loericker Stee ondersteunt het wooncentrum door bijzondere voorzieningen te financieren die in hoge mate bijdragen aan een prettige woonomgeving en kwaliteit van leven van de bewoners.

Donaties
Vindt u kwaliteit van leven voor de bewoners van De Loericker Stee ook heel belangrijk, dan kunt u de Vrienden van De Loericker Stee helpen met een maandelijkse of jaarlijkse gift op rekeningnummer NL51RABO0150675348 tnv Stichting Vrienden van De Loericker Stee. Wilt u de stichting gedenken met een legaat, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres. 

Beleidsplan 2017-2021

 • Vernieuwen folder voor bewoners en hun naasten/zaakwaarnemers
 • Implementeren gebruik social media
 • Vinden van financiële ondersteuning door familie, belanghebbenden, bedrijven, middenstand
 • Presentatie over Vrienden van De Loericker Stee tijdens thema avonden
 • Informatie over Vrienden van De Loericker Stee via familienet en de mailing van De Loericker Stee
 • Incidenteel organiseren van inzamelingsacties
 • Indien mogelijk wensen van De Loericker Stee honoreren

Geschiedenis 

 • 2009 oprichting (initiatief Mw S.J.P. de Mooij)
 • 2010 inzamelingsactie voor terrasmeubilair voor het grote terras. Er wordt een bijdrage geleverd door het Nationaal Ouderenfonds, woningbouwcorporatie Viveste en het Monuta Charityfund. 
 • 2011 Financieren twee theateroptredens met catering.
 • 2012-2016 De stichting ontving jaarlijks een schenking van het Zorgondersteuningsfonds. Daarmee zijn het terrasmeubilair voor de binnentuin en het bewegingsplein, het kunstproject voor de etages, de decoratie van de huiskamers, de table touch (belevenistafel), de piano en de elektrisch ondersteunde duofiets aangeschaft.

 

 

Contact