Stichting Vrienden van Schutsmantel

 

Stichting Vrienden van Schutsmantel

Stichting Vrienden van Schutsmantel is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Naam
Stichting Vrienden van Schutsmantel

RSIN nummer
804123184

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de Schutsmantel
Gregoriuslaan 35
3723 KS  Bilthoven
T 030  228 69 11

Bestuurssamenstelling
de heer N. de Zwaan (voorzitter)
de heer C. Jansen (penningmeester)
mevrouw A. van de Sandt-Naninck (lid)
de heer J. Ruijgh (lid)

Beloningsbeleid
De leden van de Stichting Vrienden van Schutsmantel ontvangen loon noch een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verlenen voor de Stichting Vrienden van Schutsmantel.

Onkosten die de leden van de Stichting Vrienden van Schutsmantel maken in het kader van hun werkzaamheden voor de Stichting, worden vergoed op basis van ingeleverde bonnen, of het gemaakte aantal kilometers maal het tarief van € 0,19 per kilometer (noot penningmeester: tarief is voor declaraties in 2013 en kan variëren per jaar naar gelang de wettelijke voorschriften).

Eén keer per jaar wordt er in een gezamenlijke bijeenkomst van alle vrijwilligers (waar ook de leden van de Stichting Vrienden van Schutsmantel deel uitmaken) van Warande Wooncentrum Schutsmantel de waardering voor de werkzaamheden uitgesproken en een cadeau verstrekt ter waarde van maximaal € 50,00.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Schutsmantel heeft ten doel de bevordering van het welbevinden en het welzijn van de bewoners van Warande Wooncentrum Schutsmantel.

 

Contact