Brochures

Brochures

Hier vindt u de actuele brochures van Warande en de vestigingen van Warande.

Warande
Algemene folder Warande
Klachtenfolder Warande
Vakantiewerk bij Warande

Warande Wooncentrum In de Dennen (Zeist)
Algemene folder In de Dennen

Warande Revalidatie (Zeist)
Revalideren bij Warande

Warande Sociëteiten (dagbesteding) (Zeist en Bilthoven)
Sociëteit De Boulevard

Warande Vitaal thuis
Algemene folder Warande Vitaal thuis

Wandelroutes
Het Boomkruiperpad (tussen Heerewegen en In de Dennen)
Het Pimpelmeespad (tussen Bovenwegen en het open grasveld van Buitenplaats Heerewegen)

Externe folders
Deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding WMO

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden gelden voor iedereen behalve voor cliënten met een BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). Klik hier voor de algemene publieksfolder, klik hier voor de algemene voorwaarden.

Daarnaast gelden voor de aparte vormen van zorg de volgende bijzondere modules:
Module zorg met verblijf: cliënten die wonen bij Warande met een Wlz- indicatie, klik hier
Module eerstelijnsverblijf (ZvW): cliënten die tijdelijk bij Warande verblijven op grond van een indicatie Eerstelijns Verblijf, klik hier
Module geriatrische revalidatie: cliënten die tijdelijk bij Warande verblijven en revalidatiezorg ontvangen, klik hier
Module wijkverpleging: cliënten die thuis wonen en zorg van Warande ontvangen, klik hier
Module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT): cliënten die een Wlz-indicatie hebben, thuis wonen, of bij Warande (gescheiden wonen/zorg) en zorg van Warande ontvangen in de vorm van MPT of VPT, klik hier

Contact