Stichting Vrienden van Leendert Meeshuis

 

Stichting Vrienden van Leendert Meeshuis

Doelstelling
Het ondersteunen van de activiteiten van de 'Leendert-Mees Stichting' statutair gevestigd in Zeist, door middelen te verwerven en te beheren en verder in de ruimste zin van het woord datgene te doen dat bevorderlijk is voor het goed functioneren en in stand houden van het Leendert Mees Verpleeghuis. De Stichting beoogt niet het maken van winst. De Stichting tracht dit doel te bereiken door middelen te verwerven en te beheren en voorts door alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.
 

Naam ANBI Stichting Vrienden van het Leendert Meeshuis
Ook bekend als Stichting Vrienden van het Leendert Meeshuis
Telefoonnummer 0343 - 49 14 12
RSIN/Fiscaal nummer 807515115
e-mail rvangerven@kpnmail.nl
Adres Waterlooweg 39
Postcode 3711 BB
Plaats Austerlitz

Bestuurssamenstelling
Ariane Mees-Dirkzwager, voorzitter
Ria van Gerven, secretaris
Ellie Bakker, penningmeester
Hans Wijsman, lid

Ons beleidsplan
Het Leendert Meeshuis is een landelijk erkend verpleeghuis in Bilthoven. Het verpleeghuis staat open voor iedereen die via het CIZ een verpleeghuisindicatie heeft en die zich herkent in de zorgvisie van het verpleeghuis.

Het verpleeghuis biedt verschillende therapieën en een breed cultureel programma waaronder iedere zondag een concert.

Identiteit
De zorgvisie houdt in dat wonen, welzijn en zorg aangeboden wordt vanuit het antroposofisch mensbeeld. Hierin staat de ontwikkeling van het wezenlijke in de mens centraal en wordt de mens gezien als een eenheid van lichaam, ziel en geest.

Dit mensbeeld motiveert het Leendert Meeshuis om identiteitsgebonden professionele zorg en begeleiding te bieden, waarbij vragen en behoeften van bewoners centraal staan. Eigen regie voor de bewoners en actieve cliëntenparticipatie horen er onlosmakelijk bij.

Vrienden van het Leendert Meeshuis
De Stichting Vrienden van het Leendert Meeshuis biedt ondersteuning door de kosten die niet van overheidswege worden vergoed, waar mogelijk voor haar rekening te nemen. Dit betekent dat er extra zorg en aandacht mogelijk is, hetgeen van groot belang is voor het welzijn/welbevinden van de bewoners. Daarnaast worden (culturele) evenementen georganiseerd met de financiële steun van de stichting.

Nightingale-fonds
Zonder de inzet van de medewerkers is de zorg die het Leendert Meeshuis biedt niet mogelijk. Om de medewerkers af en toe een warm hart onder de riem te steken, is er het Nightingale-fonds. Hieruit worden etentjes, excursies en andere activiteiten bekostigd, bedoeld als een extra steuntje voor de mensen die dag in dag uit zorg verlenen. Het Nightingale-fonds is mogelijk dankzij de Stichting Vrienden van het Leendert Meeshuis.

Ons beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Contact