Anbi-status

Anbi-status

Stichting Warande en Stichting Valckenhof zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichtingen onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI-instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Het RSIN of het fiscaal nummer
8353529 (Stichting Warande) 807351222 (Stichting Valckenhof)

Contactgegevens
Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH  Zeist
030 - 693 80 00

Bestuurssamenstelling en de namen daarvan
Raad van Bestuur
dhr. dr. H.J.M. (Harry) Finkenflügel

Beleidsplan

Beloningsbeleid
Voor medewerkers is de CAO Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing. De beloning van de bestuurder en de leden Raad van Toezicht is conform de Belongscode Bestuurders in de Zorg respectievelijk Beloningscoce van Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Zie onze jaarrekening 2018.

Doelstelling
Warande is een vernieuwende V&V-organisatie die op de Utrechtse Heuvelrug en in Houten woon-, service- en zorgarrangementen biedt om 'aangenaam actief' ouder te worden. Warande biedt daarvoor arrangementen op maat aan mensen die het versterken en het behouden van hun vitaliteit belangrijk vinden en die vooral graag op hun eigen manier vormgeven aan het ouder worden. Warande richt zich daarbij op mensen met een brede algemene en culturele belangstelling.

Bestuursverslag 2018.

Contact