Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

Transparantie is een belangrijke waarde voor Warande. Dit geldt ook voor de verzamelde  cliëntervaringen. Hieronder vindt u de uitslagen van de CQ- Index, uitgevoerd in 2017. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren.

De uitslagen zijn vergeleken met andere zorgaanbieders met cliënten met vergelijkbare zorgdoelgroep.  

Naast dit grote onderzoek volgens de CQ- Index worden er  op de vestigingen cliëntervaringen opgehaald via rondetafelgesprekken, evaluaties bij de zorgleefplanbespreking en korte vragenlijsten op papier of via tablet.

Als u vragen heeft over de uitslagen (inhoudelijk of over hoe de getoonde gegevens geïnterpreteerd dienen te worden), kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website.

Overzicht beschikbare onderzoeken cliënttevredenheid Warande
Cliëntraadpleging PG 2017 (psychogeriatrie), klik hier
Cliëntraadpleging Som 2017 (Somatiek), klik hier
Cliëntraadpleging Zorg Thuis 2017, klik hier

Contact