Film-, foto- en geluidsopnamen

Film-, foto- en geluidsopnamen
Richtlijnen voor het maken van film- foto- en geluidsopnamen

Voor het maken van foto-, film- en geluidsopnamen gelden bij Warande de volgende richtlijnen. Deze gelden voor alle locaties: 
 

  • Wilt u in één van onze locaties filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. Voor de duidelijkheid: onze bewoners mogen niet herkenbaar in beeld.
  • Vraag altijd vooraf toestemming aan de personen waar u opnamen van wilt maken. Vermeld daarbij waarvoor u de opnamen gebruikt. Als iemand geen toestemming geeft of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of  filmopnamen van die persoon maken. Een aantal bewoners is handelingsonbekwaam. Bij hen moet de wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Bij minderjarigen moet de ouder of wettelijk voogd toestemming geven. 
  • De woonomgeving van bewoners en werkomgeving van medewerkers worden gezien als een besloten ruimte. Bewoners en medewerkers hebben recht op privacy. Dit is wettelijk vastgelegd. Zonder hun toestemming mogen er geen opnames van bewoners, medewerkers en bezoekers gemaakt worden.
  • Foto-, film- en geluidsopnamen zijn alleen voor eigen gebruik en worden niet gepubliceerd. Opnamen bedoeld voor externe  publicatie (t.b.v. verspreiding aan anderen bijvoorbeeld via social media), mogen alleen gemaakt worden met toestemming van de persoon op de beeld- of geluidsopname én de afdeling communicatie (communicatie@warandeweb.nl).

Contact