Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Voorzitter
Mw. drs. M.H.P. Bögels MBA (Anemone)

Vice-voorzitter
Dhr. drs. S.J.A. Timmerman (Sicco)

Secretaris
Dhr. drs. M.B. Botman (Mat)    

Leden
Mw. prof. dr. C.A. Baan (Caroline)
Mw. W.M. Schouten MSc MBA (Wilma)

Contact via secretaris Raad van Bestuur
Dhr. B. J. Cornelissen MA(Ed) (Ben), mail

Vacature
De Raad van Toezicht Warande is op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht. In het bijgaande wervingsprofiel kunt u alles lezen over de vacature en de wervingsprocedure. Solliciteren kan tot 1 februari aanstaande.

Klik hier voor de wervingsprocedure.

Contact