Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Voorzitter
Mw. drs. M.H.P. Bögels MBA (Anemone)

Vice-voorzitter
Dhr. drs. S.J.A. Timmerman (Sicco)

Leden
Mw. prof. dr. C.A. Baan (Caroline)
Mw. W.M. Schouten MSc MBA (Wilma)
Dhr. drs. R. Akkerman (Ron)

Contact via secretaris Raad van Bestuur
Dhr. B. J. Cornelissen MA(Ed) (Ben), mail

Klik hier voor de visie op toezicht Warande.

Contact