Vier locaties van Warande mogen vanaf nu met trots het PREZO Care keurmerk dragen. Locaties In de Dennen in Zeist, Schutsmantel in Bilthoven, De Loericker Stee en de thuiszorg in Houten zijn in oktober en november 2021 getoetst door kwaliteitsinstituut Perspekt op diverse onderdelen van de zorgverlening. Na verschillende praktijkobservaties en gesprekken met medewerkers, bewoners en naasten volgde een positieve beoordeling en toekenning van het keurmerk.

Wij Warande
Perspekt verklaart dat Warande veilige en persoonsgerichte zorg levert met oog voor waarden, regels, dilemma’s en risico’s. Bij Warande wordt structureel en methodisch gewerkt aan het resultaat voor cliënten waarbij leren en reflecteren wordt gestimuleerd. Daarnaast geeft Perspekt aan: ‘het auditteam wil in alles wat u samen nog heeft te doen en te verbeteren, benadrukken en waarderen dat u met elkaar een sterke wil toont om te bouwen aan ‘Wij Warande’.’ Het is de auditoren ook positief opgevallen dat op de vier locaties van Warande aandacht is voor welzijn van bewoners.

Persoonsgerichte zorg
Uiteraard zijn er ook ontwikkelpunten benoemd. Het auditteam geeft aan dat medewerkers druk ervaren om te veranderen van een verzorgingshuis naar een verpleeghuis. Volgens het auditteam valt het zeer te respecteren dat medewerkers focus weten te houden op de kern van het werk, namelijk: het bieden van persoonsgerichte zorg. Om dit waar te maken, is het van belang dat élke medewerker kennisneemt van het levensverhaal van de bewoner.

Verhaal is leidend
Pedro Canters, regiomanager van de getoetste locaties, is trots op dit resultaat. “Dit keurmerk geeft aan dat we op de goede weg zijn. Er is nog veel te doen, maar met elkaar en de handreikingen van Perspekt gaat dat zeker lukken.” Martine Nagelkerke, adviseur beleid en kwaliteit bij Warande was nauw betrokken bij het hele traject. “Mooi en inspirerend om dit samen met collega’s, cliënten en naasten te doen. Het verhaal is leidend en niet een afvinklijst.”

In 2022 bezoekt een auditteam van Perspekt de andere locaties van Warande. Stichting Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Perspekt ondersteunt organisaties in de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken, op de werkvloer en vanuit de werkvloer. Dit doet Perspekt door middel van het uitvoeren van audits, verlenen van keurmerken, geven van trainingen en ontwikkeling van kwaliteitssystemen. PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Via onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald.