Warande locaties Bovenwegen en Heerewegen mogen vanaf nu met trots het PREZO Care keurmerk dragen. Net als locaties In de Dennen, Schutsmantel, De Loericker Stee en de thuiszorg zijn zij door kwaliteitsinstituut Perspekt getoetst op diverse onderdelen van de zorgverlening. Na verschillende praktijkobservaties en gesprekken met medewerkers, bewoners en naasten volgde een positieve beoordeling en toekenning van het keurmerk.

Compassie
Perspekt verklaart dat Warande veilige en persoonsgerichte zorg levert met oog voor waarden, regels, dilemma’s en risico’s. Bij Warande wordt structureel en methodisch gewerkt aan het resultaat voor cliënten waarbij leren en reflecteren wordt gestimuleerd. Daarnaast geeft Perspekt aan: ‘uw medewerkers tonen compassie voor de cliënten en naasten en u weet zich aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Uw weerbaarheid op crisissen is gebleken en u pakt gedreven en enthousiast verbeteringen in uw organisatie op’.

Persoonsgerichte zorg
Eén van onze centrale thema’s in het kwaliteitsjaarplan is persoonsgerichte zorg. Het auditteam heeft gezien dat onze medewerkers dát voor ogen hebben. In het rapport staat: ‘het bieden van hartelijke persoonsgerichte zorg is kenmerkend voor uw medewerkers. Ze tonen de motivatie om dat dagelijks waar te maken.’ Uiteraard zijn er ook ontwikkelpunten benoemd. Het auditteam adviseert: ‘Geef prioriteit aan de personele bezetting en vertel cliënten en naasten als verwachtingen niet waargemaakt kunnen worden. Op grond van de verschillende observaties en gesprekken geeft het auditteam u in overweging nog meer te investeren in vitale teams’. Ada Reiter, als regiomanager verantwoordelijk voor de twee locaties, is trots op het behalen van het keurmerk: ‘Ik ben enorm trots op de medewerkers. Vooral het feit dat de auditoren zien dat wij warme persoonsgerichte zorg bieden, geeft mij veel voldoening. Dit hebben we met elkaar bereikt en dit blijven we doen.’

Meer audits bij Warande
Dit najaar bezoekt een auditteam van Perspekt Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis. Er loopt ook een audit in Hospice Heuvelrug. Stichting Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Perspekt ondersteunt organisaties in de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken, op de werkvloer en vanuit de werkvloer. Dit doet Perspekt door middel van het uitvoeren van audits, verlenen van keurmerken, geven van trainingen en ontwikkeling van kwaliteitssystemen. PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Via onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald.