Cliëntonafhankelijke ondersteuning in de Wlz

Cliëntonafhankelijke ondersteuning in de Wlz

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is ook aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft de cliënt recht op hulp van een cliëntondersteuner. Het gaat dus om contact met het zorgkantoor (die de zorg of het pgb regelt) en de zorgaanbieder (bij het maken van het zorgplan).

Middels cliëntondersteuning krijgt de cliënt hulp bij:

  • de keuze voor een (passende) zorgaanbieder;
  • de invulling van de zorg;
  • het zorg- of het ondersteuningsplan;
  • informatie en advies;
  • bemiddeling tussen de cliënt en de zorgaanbieder.

De cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van de indicatiesteller, het zorgkantoor en de zorgaanbieders en werkt altijd in het belang van de cliënt. De cliënt heeft recht op deze cliëntondersteuning als hij een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

De cliëntonafhankelijke ondersteuning wordt geboden door:

Contact