Informatie zorgprofiel

 

Informatie zorgprofiel

Informatie Zorgprofielen

In de gezondheidszorg in Nederland is het Zorgprofiel( voorheen zorgzwaartepakketten) het profiel dat u recht geeft op  opname in een verpleeghuis, verzorgingshuis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg of instelling voor gehandicaptenzorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg ( CIZ) bapaalt waar u recht op heeft.

Het zorgprofiel beschrijft de woonvorm, de zorg en de welzijnsactiviteiten die u nodig heeft.Het gaat bijvoorbeeld om verzorging , verpleging, begeleiding, behandeling, dagbesteding en hulp bij de huishouding.

In de beschrijving van uw Zorgprofiel wordt gesproken over een gemiddeld aantal uren zorg per week. Dat is een richtlijn voor de zorg die u krijgt. Een aantal uren zorg krijgt u niet alleen, zoals uren die:

  • u samen met andere bewoners krijgt (bijvoorbeeld nachtzorg en begeleidig in groepsverband)
  • nodig zijn om voor verzorgenden, begeleiders en zo nodig behandelaars om bijvoorbeeld te overleggen met uw familie, of andere vertegenwoordiges.

Aan elk Zorgprofiel heeft de overheid een tarief gekoppeld. Binnen dit tarief organissert Warande de zorg aan u en maakt Warande afspraken met u.

Als u tijdens u verblijf meer, of minder zorg nodig heeft, wordt in overleg met u ( of uw contactpersoon) een herindicatie aangevraagd bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt dan of u in aanmerking komt voor een ander Zorgprofiel. Als dit het geval is, wordt - in overleg met u, of uw contactpersoon - uw zorgplan bijgesteld.

Klik hier voor onze folder over Zorgprofielen.

Contact

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de vestigingen en zorgprofielen kunt u contact opnemen met het Warande Adviescentrum voor Cliënten. Het Warande Adviescentrum voor cliënten is telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur

T 030 - 693 80 58
Mail