Zorgprofielen binnen Warande

 

Zorgprofielen binnen Warande

Warande heeft de Zorgprofielen vertaald naar arrangementen. Het arrangement en uw wensen en behoeften zijn uitgangspunt bij het maken van afspraken over de zorg, de dienstverlening en de behandeling. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Per vestiging worden verschillende arrangementen aangeboden.

Zorgarrangement 4 (VV 4): Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging vindt u in:

Zorgarrangement 5 (VV 5): Beschermd wonen met intensieve dementiezorg vindt u in:

Zorgarrangement 6 (VV 6): Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging vindt u in:

Zorgarrangement 7 (VV 7): Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding vindt u in:

Zorgarrangement 8 (VV 8): Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging vindt u in:

Zorgarrangement 9 (VV 9b) Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging vindt u in:

Zorgarrangement 10 (VV 10) Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg vindt u in:

Contact