Zorgaanbod per vestiging

Zorgaanbod per vestiging

Zeist

  Voor onze bewoners Voor thuiswonenden
Verpleeghotel Bovenwegen Intensieve somatische zorg Geriatrische revalidatie
Fitness, Brasserie, Winkel
Ontmoetingsfunctie
Wooncentrum Heerewegen Intensieve dementiezorg Geriatrische revalidatie met cognitieve problematiek
  Intensieve dementiezorg/gedragsproblematiek Crisisopvang voor mensen met dementie
Wooncentrum In de Dennen Lichte zorg (huidige bewoners) Zelfstandig wonen met zorg aan huis (extramurale zorg en diensten)
  Intensieve zorg voor mensen met eigen regie Zorg aan huis (thuiszorg) in Zeist-Oost
Sociëteit De Boulevard   Dagbehandeling

Houten

  Voor onze bewoners Voor thuiswonenden
Wooncentrum De Loericker Stee Lichte zorg (huidige bewoners)

 

  Intensieve zorg Logeren/nachtopvang
Fitness, Grand Café
Loerick III   Wonen met zorg aan huis (extramurale zorg)
    Zorg aan huis (thuiszorg) in Houten

Bilthoven

  Voor onze bewoners Voor thuiswonenden
Wooncentrum Schutsmantel Lichte zorg (huidige bewoners) Wonen met volpension en zorg aan huis (extramurale zorg)
  Intensieve zorg

Geriatrische behandeling
Palliatieve zorg
Logeren/nachtopvang
Eetkamer, fitness
Activiteiten voor senioren

Sociëteit De Bosrank   Dagopvang

 

Contact