Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt tot 2040 sterk toe én hun zorgvraag wordt complexer. De arbeidsmarkt blijft krap. Vecht en IJssel en Warande willen hun krachten bundelen om samen antwoord te geven op deze vraagstukken. Op woensdag 21 december 2022 ondertekenden beide partijen een intentieovereenkomst. In de komende periode wordt de mogelijkheid te fuseren verder onderzocht.

Voordelen voor medewerkers en cliënten
Bij een fusie ontstaan er voor medewerkers meer mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, doorstroom en specialisatie. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt verwachten we dat de gevolgen van een fusie voor medewerkers minimaal zijn.

Cliënten kunnen nu en in de toekomst rekenen op persoonsgerichte en veilige zorg. Na een mogelijke fusie ontstaat er een organisatie met een breed aanbod van verschillende vormen van zorg. Zowel thuis als in verpleeghuizen. Ook is het mogelijk meer te investeren in specialisatie en het aanbod en de kwaliteit van zorg te versterken.

Sigrid van der Heide, bestuurder Vecht en IJssel: “Met een uitgebreider en meer gespecialiseerd aanbod bieden we ouderen met een zorgvraag een absolute meerwaarde. En met de voordelen die we onze medewerkers met een fusie bieden, versterken we onze positie op de arbeidsmarkt.”
Harry Finkenflügel, bestuurder Warande: “Omdat onze ambities goed op elkaar aansluiten, ben ik ervan overtuigd dat een fusie ons gezamenlijke succes vergroot. Zowel voor onze collega’s als voor onze cliënten gaan we meer waarde toevoegen aan dat wat we graag doen: goede zorg leveren. Ik heb er veel vertrouwen in.”

In de komende periode wordt de mogelijkheid te fuseren verder onderzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via communicatie@warandeweb.nl.