Spoedzorg in Zeist

Spoedzorg in Zeist

Vanaf woensdag 21 september 2016 is er één centraal toegangspunt voor spoedzorg in Zeist. Zeister huisartsen hebben aangegeven behoefte te hebben aan één centraal toegangspunt voor het regelen van spoedopnames.
Warande, Charim en Accoladegroep hebben dit met elkaar geregeld.

Het aanmeldpunt heeft een centraal telefoonnummer 0900 - 0400 212, dat 24/7 te bereiken is. Overdag bemenst het Warande Adviescentrum voor Cliënten dit nummer. In de avond, nacht en weekenden, regelt de ambulante verpleegkundige dienst van Charim de bemensing.

Om de huisartsen te ondersteunen is er een speciale website: http://zeistspoedzorg.weebly.com/. Hierop vermelden Charim, Warande en Accoladegroep hun lege spoedplaatsen. Warande vermeldt hier ook de lege plaatsen van hospice Heuvelrug.

Huisartsen kunnen via een triagemodel zien welke spoedzorg het betreft en vervolgens of er plekken vrij zijn. Om de aanmeldingen voor spoedzorg zo efficiënt mogelijk te kunnen afhandelen, is er een verdeling gemaakt van de spoedplaatsen:

  • Warande: crisisopname somatiek Wlz (Wet langdurige zorg)
  • Accoladegroep: crisisopname psychogeriatrie Wlz
  • Charim: eerstelijnsverblijf ZVW

Als er uit de triage blijkt dat het spoedzorg betreft en er op dat moment geen lege plek is voor spoedzorg dan zal de betreffende organisatie, zoals hierboven genoemd, de casus van de huisarts moeten overnemen. Deze organisatie zal dan actief moeten bemiddelen in het vinden van een plek elders in het land. Indien er geen mogelijkheden gevonden worden om opname te realiseren, dan is afgesproken dat de casus weer teruggelegd wordt bij de huisarts.

Contact