Warande draagt de twee locaties voor kinderopvang, In de Rups, over aan Kids Lodge in Houten. Warande is in de eerste plaats een organisatie voor ouderenzorg. De aandacht en ondersteuning voor kinderopvang paste niet meer.

Kids Lodge is een kleine innovatieve kinderopvangorganisatie. Zij zijn blij met de manier waarop In de Rups haar opvang organiseert en daarbij samenwerkt met de zorg op de woonlocaties van Warande. In de Rups bestaat ruim 30 jaar en biedt uitstekende kinderopvang, voor medewerkers van Warande en voor externen. Er is mooie samenwerking met de zorg, er zijn tevreden ouders en goede GGD-rapportages. De kinderopvang blijft op Warande-locaties De Loericker Stee in Houten en Bovenwegen in Zeist.