Ontspanning & welzijn

Ontspanning & welzijn

In Huize Valckenbosch worden tal van activiteiten georganiseerd passend bij de identiteit, zoals jaarfeestvieringen, concerten, kunstbeschouwingen, zijde schilderen, filmavonden, bloemschikken et cetera. Voor bewoners die veel begeleiding nodig hebben en dagelijks in de huiskamers verblijven, worden activiteiten in de huiskamers georganiseerd. Huize Valckenbosch biedt ook individuele therapieën, zoals euritmie-, muziek- en kunstzinnige therapie.

Viermaal per jaar verschijnt de huiskrant Valckenvlucht, bedoeld voor iedereen die in het verzorgingshuis woont en werkt en voor hen die zich bij Huize Valckenbosch betrokken voelen.

Contact

 

Meer informatie

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail
 
Warande Huize Valckenbosch
Van Tetslaan 2
3707 VD  Zeist
T 030  698 67 00