Leendert Meeshuis

Leendert Meeshuis

Leendert Meeshuis te Bilthoven is een verpleeghuis met een landelijke erkening en een capaciteit van 80 plaatsen. Leendert Meeshuis verleent psychogeriatrische verpleeghuiszorg en behandeling en vult deze aan met therapieën die gebaseerd zijn op het antroposofisch mensbeeld.

Typering
Leendert Meeshuis is één van de twee verpleeghuizen met een antroposofische identiteit en heeft om die reden een landelijk opname-bereik. De psychogeriatrische afdelingen zijn gesitueerd in een bosrijke omgeving, op het zogeheten ‘Berg en Bosch terrein’ in Bilthoven. Het huis staat open voor iedereen die via het Centrum Indicatie-stelling Zorg (CIZ) een verpleeghuisindicatie heeft gekregen en iets herkent in de zorgvisie. Vaak zullen dit mensen zijn met een hoge leeftijd, maar ook jongere mensen zijn van harte welkom.

Voor Leendert Meeshuis is een overzicht van de zorgzwaartepakketten beschikbaar. In deze catalogus vindt u per zorgzwaartepakket globaal omschreven wat wij aan persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling bieden.

Een eerste kennismaking met het karakter van Leendert Meeshuis is mogelijk tijdens een van de wekelijkse concerten op zondagmiddag in zowel Bilthoven als Zeist. Deze zijn toegankelijk voor bewoners en gasten van buiten.

Contact

 

Meer informatie

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail
 
Warande Leendert Meeshuis
Prof. Bronkhorstlaan 6
3723 MB  Bilthoven
T 030 225 96 00
 

Voor de afdelingen kunt u het beste de onderstaande 06-nummers gebruiken:
Woongroep Lijster 06-39841419
Woongroep Fazant 06-39841418
Woongroep Patrijs 06-39841417