Gezond blijven

Gezond blijven

Dagelijkse zorg
In Leendert Meeshuis wordt door de medewerkers aandachtsvol en professioneel zorg geboden. De norm verantwoorde zorg is uitgangspunt bij deze professionele zorg.

Aanvullende zorg/zorg op maat
Binnen de dagelijkse zorg worden een aantal aanvullende behandelingen, therapieën en activiteiten geboden. De zorg wordt afgestemd op de persoonlijke behoeften. Dat wat een bewoner nog wél kan, wordt gestimuleerd en benadrukt, mede door ondersteuning van kunstzinnige therapievormen als euritmie, muziek, schilderen en tekenen. Ook uitwendige behandelingen, zoals wikkels, inwrijvingen en voedingsbaden behoren tot de aanvullende zorg.

Klik hier voor de folder behandeling op antroposofische grondslag.
Klik hier voor het inlegvel individuele therapie antroposofische geneeskunde.

Begeleiding bij ziekte en sterven
Vanuit de inzichten van de antroposofie wordt - indien gewenst - begeleiding bij ziekte en sterven gegeven. In leendert Meeshuis wordt veel ruimte gemaakt voor de laatste levensfase en het sterven. Dit maakt deel uit van het beleid en is in huis ook zichtbaar en ervaarbaar. De zorg speelt zich af rondom het sterven, begeleiding van de familie en de dagen na het sterven.

Geestelijke verzorging
Vanuit De Christengemeenschap wordt één keer per maand de Mensenwijdingsdienst gecelebreerd. Tevens vindt één keer per maand een oecumenisch avondgebed plaats. Individuele pastorale begeleiding kan in overleg gerealiseerd worden.

Contact

 

Meer informatie

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail
 
Warande Leendert Meeshuis
Prof. Bronkhorstlaan 6
3723 MB  Bilthoven
T 030 225 96 00
 

Voor de afdelingen kunt u het beste de onderstaande 06-nummers gebruiken:
Woongroep Lijster 06-39841419
Woongroep Fazant 06-39841418
Woongroep Patrijs 06-39841417