Ontspanning & welzijn

Ontspanning & welzijn

Medewerkers van de afdeling Cultuur en Welzijn zorgen voor een afwisselend programma, aansluitend bij de wensen van de individuele bewoner.

 Week- en dagopening
Op maandagochtend vindt om 10.00 uur de weekopening plaats. Ook op andere ochtenden komen bewoners, medewerkers en vrijwilligers bij elkaar voor de dagopening. Een spreuk wordt gezamenlijk uitgesproken, bijzonderheden van die dag worden uitgewisseld.

Jaarfeesten
De jaarfeesten worden intensief gevierd. Voor een deel zijn dit bekende feesten als Kerstmis en Pasen, maar ook minder bekende als het Sint Jansfeest, het Michaelsfeest en Sint Maarten krijgen ruim aandacht.
Deze feesten geven het ritme binnen het jaar aan en dragen bij aan het versterken van het levensritme.

Voorzieningen

  • Huiskrant: viermaal per jaar verschijnt de huiskrant De Mezenbol, bedoeld voor iedereen die in het verpleeghuis woont en werkt en voor hen die zich bij het verpleeghuis betrokken voelen.
  • Telefoon en televisie: op de afdelingen Lijster en Patrijs zijn alle kamers voorzien van een eigen telefoon- en televisieaansluiting.
  • Internet: op de afdeling Lijster is op alle kamers een draadloze internetaansluiting mogelijk.
  • Bibliotheek: het huis heeft een kleine bibliotheek met antroposofische en ontspanningslectuur. Ook is er een collectie grootletter- en luisterboeken aanwezig.

Contact

 

Meer informatie

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail
 
Warande Leendert Meeshuis
Prof. Bronkhorstlaan 6
3723 MB  Bilthoven
T 030 225 96 00
 

Voor de afdelingen kunt u het beste de onderstaande 06-nummers gebruiken:
Woongroep Lijster 06-39841419
Woongroep Fazant 06-39841418
Woongroep Patrijs 06-39841417