Pension-Wonen

Pension-Wonen

Voor ouderen met een lichte zorgvraag is wonen in de appartementen van Warande Wooncentrum Schutsmantel mogelijk met volpension met zorg aan huis door medewerkers van Schutsmantel.

Ook voor een tijdelijke periode zijn er appartementen en studio's (gastenkamers) beschikbaar voor ouderen met een lichte zorgvraag, of voor herstel na een ziekenhuisopname. Inclusief volpension en zorg aan huis door medewerkers van Schutsmantel.

Wonen, zorg en welzijn wordt in beide bovenstaande situaties geleverd zoals beschreven in Warande Wooncentrum Schutsmantel.

Financiering
Voor pension-wonen betaalt u een vast maandbedrag aan Warande Wooncentrum Schutsmantel, eventueel aangevuld met een eigen bijdrage aan het CAK voor de door Schutsmantel geleverde zorg aan huis (thuiszorg). Indicatie die door de wijkverpleegkundige gesteld wordt.
Het huren van een gastenkamer is met volpension, exclusief de eigen bijdrage voor geleverde zorg aan huis.
Voor vragen over de exacte kosten, kunt u contact opnemen met het Warande Adviescentrum voor Cliënten(zie home-pagina)

Indicatie
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt welke indicatie extramuraal iemand krijgt. Voor wonen met volpension, of het huren van een gastenkamer is een indicatie niet noodzakelijk.

Contact

 

Meer informatie

Warande Wooncentrum Schutsmantel (ook voor een rondleiding)
Gregoriuslaan 35
3723 KS  Bilthoven
T 030  228 69 11

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail