Crisiszorg

Crisiszorg
Noodhulp voor acute zorg

Als u thuis onverwacht acuut (binnen 24 uur) hulp nodig heeft en u niet op reguliere wijze kunt worden geholpen, kunt u crisiszorg ontvangen.

Uw huisarts, of medisch specialist moet u hiervoor aanmelden.

Contact

 

Meer informatie

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail