Ontmoetingscentrum Bilthoven-Noord

Ontmoetingscentrum Bilthoven-Noord

Het ontmoetingscentrum is voor mensen met dementie die thuis wonen. Heeft u geheugenproblemen? Ondervindt u problemen met uw dagelijkse bezigheden? Kunt u uw hobby niet goed meer uitvoeren? Dan bent u van harte welkom in het ontmoetingscentrum!

In het ontmoetingscentrum wordt een gevarieerd programma aangeboden onder leiding van een professionele medewerker, ondersteund door vrijwilligers. Bewegen is een belangrijk onderdeel van het programma. Het ontmoetingscentrum is gebaseerd op een beproefd en onderzocht model dat sinds 1992 in gebruik is.U kunt alleen deelnemen als u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Ont-moetingscentrum Bilthoven-Noord, telefoon: 030-22 86 911.

Contact

 

Meer informatie

Ontmoetingscentrum Bilthoven-Noord
Gregoriuslaan 35a
3723 KS  Bilthoven
T 030  228 69 11

'Heerlijk om hier te zijn en iedereen weer te zien'