Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf

Als u tijdelijk zorg nodig hebt die u thuis niet kan worden gegeven, dan bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke verzorging. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, of als (tijdelijke) verlichting van de mantelzorg.

Voor tijdelijk verblijf heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg).

Contact

 

Meer informatie

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail