Digitaal zorgdossier

Digitaal zorgdossier
Digitaal zorgdossier inzien via CarenZorgt

Warande vindt het belangrijk dat bewoners en/of naasten betrokken zijn bij de dagelijkse zorgverlening. Om dit mogelijk te maken, werkt Warande met CarenZorgt. Bewoners en naasten kunnen met een persoonlijk account het zorgdossier inzien via het digitale cliëntenportaal CarenZorgt. In het zorgdossier staan onder andere aantekeningen van zorgmedewerkers, informatie over artsenvisites en het zorgleefplan.

Met een persoonlijke activatiecode wordt het account van CarenZorgt gekoppeld aan het zorgdossier bij Warande.

Aanmelden bij CarenZorgt betekent

  • het zorgdossier op elk moment van de dag kunnen inzien, dus ook rapportages, visites en het zorgpleefplan
  • uw naasten toegang kunnen geven tot het zorgdossier. Zo kunt u eenvoudig informatie met hen delen

Kijk voor meer informatie of het aanmaken van een account op de website van CarenZorgt: www.carenzorgt.nl.

Contact