Warande verwelkomt steeds meer mensen met andere professionele achtergronden. Zij krijgen de mogelijkheid om vanuit hun ervaring en talent een bijdrage te leveren aan het samen leven, wonen en werken bij Warande. Trots vertelden wij over deze beweging, die we bij Warande EigenwijZ Bekwaam noemen. We deden dat voor collega zorgorganisaties tijdens een netwerkbijeenkomst van REIN. We leerden zo van en met elkaar over de grenzen van onze organisaties heen.

Anders
Dit vraagt wel van ons dat we buiten de lijntjes durven  kleuren. Bijvoorbeeld doordat we:

  • vanuit werving & selectie andere groepen mensen met een waardevolle  opleiding aanspreken.
  • mensen op andere manieren inzetten en daarin loskomen van de traditionele functieprofielen. (Mensen in hokjes komen over het algemeen sowieso niet zo lekker uit de verf.)
  • openstaan om ook anders op te leiden. Het behalen van een traditioneel diploma is één van de manieren waarop je je bekwaamheid voor een bepaalde functie of rol aantoont. Wat zijn andere manieren?
  • anders invulling geven aan het aantonen van bekwaamheid. (Stoppen met praktijktoetsen?)

Iedereen van betekenis
De hele zorgsector doet mee aan deze beweging. En is daarin zoekende. Want wat doet dat met onze deskundigheid? Wat betekent dit voor ons vakmanschap? En voor de kwaliteit van zorg?
Wat we zien is dat professionaliteit, vakmanschap en deskundigheid juist belangrijker worden in deze tijden van verandering. We hebben, meer dan ooit, iets te doen met elkaar als we van betekenis willen zijn en blijven voor de ouder wordende mens. En het is aan iedereen om daar verantwoordelijkheid in te nemen vanuit deskundigheid op het eigen vakgebied. En dat we elkaar hier op aanspreken. Of, wat mij betreft liever gezegd, op uitdagen en aanmoedigen.

Samen doen
Al met al besefte ik dat we bij Warande , stap voor stap, al invulling geven aan deze verandering. Vanuit onze eigen(wijze:-) visie. Een visie die gaat over elkaar kennen, erbij horen, het leven van alledag centraal stelt, en ons uitdaagt om los te komen van regels en systemen. We leren steeds meer elke dag van en met elkaar. Zo mooi als je op zo’n moment weer even ziet hoe alles bij elkaar komt. Trots op onze organisatie, de ontwikkeling die we, buiten de lijntjes, doormaken en iedereen die daar aan bijdraagt.