Psycholoog in gesprek met cliënt

Verwijzers

Warande is een veelzijdige organisatie voor wonen, zorg en welzijn

Warande biedt ouderen in Bilthoven, Houten en Zeist wonen, zorg, behandeling en begeleiding. Het aanbod van Warande is divers en op maat: van revalidatie tot behandeling – ook thuis – en van kortdurend verblijf tot intensieve verpleging, eventueel geïnspireerd op de antroposofie. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en (antroposofische) zorg en een hospice. Warande biedt zorg aan bijna 900 cliënten en er werken ruim 1100 mensen.

Contactgegevens Warande adviescentrum

Als verwijzer kunt u bij vragen of doorverwijzen naar Warande contact opnemen met het Warande adviescentrum. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur:
T 030 – 693 8058
E zorgadvies@warandeweb.nl

Meer weten over

Onze deskundigen, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog, kunnen cliënten thuis ondersteunen bij het dagelijks leven. Of zij nu thuis wonen of in één van onze huizen. Op deze pagina vindt u ook een overzicht van ziektebeelden, waarbij Warande kan ondersteunen.

Klik hier voor alle informatie.

Klik hier voor alle informatie over crisisopvang binnen Warande.

Grenzen van onze zorgverlening

U heeft een woon- en zorgindicatie voor verpleeghuiszorg. Deze kan gericht zijn op somatiek (lichamelijke problemen), op psychogeriatrie (dementie of andere geheugenproblemen) of op geriatrische revalidatie. Sommige zorgvragen zijn zo specialistisch dat wij deze zorg niet kunnen bieden.

Wanneer kunt u terecht voor verpleging, verzorging en behandeling bij Warande? (inclusiecriteria)

Somatiek

 • Eerstelijns verblijf (ZP 6)
 • Respijtzorg (ZP 6)
 • Wlz indicatie ZP 5 tot en met ZP 8
 • Indicatie voor tijdelijk verblijf
 • Particuliere bekostiging van tijdelijk verblijf

Psychogeriatrie

 • Psychogeriatrie is de eerste grondslag. Het betreft de indicaties ZP 5 en ZP 7
 • Eerstelijns verblijf (ZP 6)
 • Respijtzorg (ZP 6)

Wanneer past uw zorgvraag niet bij ons aanbod en kunt u beter op zoek naar een andere zorgaanbieder? (exclusiecriteria)

 • Korsakov
 • Huntington
 • Cliënten afhankelijk van beademing
 • Psychische/psychiatrische stoornissen als eerste grondslag met betrekking tot het afgegeven zorgprofiel
 • Zwerfgedrag buitenshuis
 • Ernstige gedragsproblematiek
 • Indien een dwangmaatregel nodig is (onvrijwillige vrijheidsbeperking)
 • Indien sterk toezicht nodig is en er geen groepszorg wordt geboden

In sommige gevallen is uw somatische zorgvraag zo ingewikkeld dat het Warande adviescentrum deze eerst bespreekt met een manager zorg en arts

 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Dementie
 • Psychiatrische diagnoses waarbij ernstige gedragsproblematiek mogelijk is, zoals bij borderline, schizo-affectieve stoornis, psychotische stoornis, bipolaire stoornis, verslaving
 • Bijzondere somatische stoornissen met bijvoorbeeld extreme zorgzwaarte. Dit geldt in ieder geval voor ALS
 • Bijzondere somatische stoornissen met specifieke verpleegtechnische handelingen waardoor geldt dat medewerkers niet bevoegd en bekwaam zijn of te maken op korte termijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor een infuus

In sommige gevallen is uw psychogeriatrische zorgvraag zo ingewikkeld dat het Warande adviescentrum deze eerste bespreekt met een manager zorg en arts

 • Jong dementerenden
 • Huntington
 • Korsakov
 • Dementie in combinatie met andere psychiatrische diagnoses

Voor locatie Bovenwegen (afdeling Van Dokkum voor screening en observatie) en locatie Heerewegen (afdeling Molenbosch voor psychiatrie PG) vindt vooraf overleg plaats met een psycholoog, een arts en een manager zorg.

In deze in- en exclusiecriteria laten we geriatrische revalidatie buiten beschouwing. Hiervoor bepalen we op een andere manier of revalidatie bij Warande de meest passende zorg is.

De manager zorg, de arts/psycholoog en medewerker Warande adviescentrum zijn verantwoordelijk voor de beslissing tot entree bij Warande. Is er geen passende plek voor een bewoner/cliënt, of komen de manager zorg, arts/psycholoog en medewerker Warande adviescentrum niet tot een besluit? Dan gaat de regiomanager met hen in gesprek. De regiomanager besluit, op basis van dat gesprek, of Warande de best passende plek is voor de bewoner/cliënt.

Het Mobiel Geriatrisch Team in Zeist stroomlijnt de multidisciplinaire aanpak die kwetsbare ouderen nodig hebben. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een casemanager en één andere paramedische discipline en is er voor oudere patiënten waarvoor een huisbezoek en een brede kijk gewenst is. Hierbij kunt u denken aan mensen met complexe somatische aandoeningen, Parkinson en/of dementie. Het team brengt in kaart hoe aandoeningen en klachten samenhangen en welke zorg en behandeling mensen nodig hebben. In dit proces betrekken zij familie en indien van toepassing ook de casemanager. Zij richten ons in eerste instantie op zorgdiagnostiek. Ziektediagnostiek is ook mogelijk indien iemand niet in staat is om naar het ziekenhuis te gaan of dat weigert.

U kunt direct naar het Mobiel Geriatrisch Team verwijzen via zorgdomein (klik hier voor de website www.zorgdomein.nl). Afhankelijk van de vraagstelling voert de Specialist Ouderengeneeskunde of de GZ-psycholoog de intake uit. U ontvangt hiervan bericht. Uiterlijk zes weken na het huisbezoek ontvangt u de conclusies en het behandelplan van het Mobiel Geriatrisch Team. In overleg voert het Mobiel Geriatrisch Team de behandeling uit. Als het gewenst is, is de inzet van paramedici mogelijk.

Heeft u een patiënt die u wilt doorverwijzen voor behandeling, verpleging, verzorging of een spoedopname? U kunt uw patiënt doorverwijzen via Zorgdomein: klik hier voor de website.

Of neem contact op met het Warande adviescentrum.
Op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur.
T 030 – 693 8058
E zorgadvies@warandeweb.nl

Zorgaanbod per vestiging (Let op dit is een PDF-document en dit opent in een nieuw scherm.)

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Heeft u
nog vragen?