Verwijzers

Warande is een veelzijdige organisatie voor wonen, zorg en welzijn

Warande biedt ouderen in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug zorg-, woon-, welzijn- en servicearrangementen. Warande heeft veel voorzieningen in huis: van tijdelijk verblijf en zorg aan huis tot revalidatie en intensieve verpleging, eventueel gebaseerd op de antroposofie. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en (antroposofische) zorg. Daarnaast zijn er nevenvestigingen voor revalidatie, dagsociëteiten, kinderopvang en een hospice. Warande biedt zorg aan bijna 900 cliënten en er werken ruim 1.100 mensen, onder wie veel parttimers.

Contactgegevens Warande adviescentrum

Als verwijzer kunt u bij vragen of doorverwijzen naar Warande contact opnemen met het Warande adviescentrum. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur:
T 030 – 693 8058
E zorgadvies@warandeweb.nl

Meer weten over

Klik hier voor alle informatie over het behandelcentrum Warande en de specialismen.

Klik hier voor alle informatie over crisisopvang binnen Warande.

Klik hier voor de in- en exclusiecriteria van Warande.

Het Mobiel Geriatrisch Team in Zeist stroomlijnt de multidisciplinaire aanpak die kwetsbare ouderen nodig hebben. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een casemanager en één andere paramedische discipline en is er voor oudere patiënten waarvoor een huisbezoek en een brede kijk gewenst is. Hierbij kunt u denken aan mensen met complexe somatische aandoeningen, Parkinson en/of dementie. Het team brengt in kaart hoe aandoeningen en klachten samenhangen en welke zorg en behandeling mensen nodig hebben. In dit proces betrekken zij familie en indien van toepassing ook de casemanager. Zij richten ons in eerste instantie op zorgdiagnostiek. Ziektediagnostiek is ook mogelijk indien iemand niet in staat is om naar het ziekenhuis te gaan of dat weigert.

U kunt direct naar het Mobiel Geriatrisch Team verwijzen via zorgdomein (klik hier voor de website www.zorgdomein.nl). Afhankelijk van de vraagstelling voert de Specialist Ouderengeneeskunde of de GZ-psycholoog de intake uit. U ontvangt hiervan bericht. Uiterlijk zes weken na het huisbezoek ontvangt u de conclusies en het behandelplan van het Mobiel Geriatrisch Team. In overleg voert het Mobiel Geriatrisch Team de behandeling uit. Als het gewenst is, is de inzet van paramedici mogelijk.

In Zeist is er voor huisartsen één centraal toegangspunt voor spoedzorg.
Warande, Charim en Accoladegroep hebben dit met elkaar geregeld. Het aanmeldpunt heeft een centraal telefoonnummer: T 0900 – 0400 212. Dit is 24/7 bereikbaar. Overdag bemenst het Warande adviescentrum dit nummer. In de avond, nacht en weekenden, regelt de ambulante verpleegkundige dienst van Charim de bemensing.

Om huisartsen te ondersteunen is er een speciale website (klik hier voor deze website). Hierop vermelden Charim, Warande en Accoladegroep hun lege spoedplaatsen. Warande vermeldt hier ook de lege plaatsen van hospice Heuvelrug.

Huisartsen kunnen via een triagemodel zien welke spoedzorg het betreft en vervolgens of er plekken vrij zijn. Om de aanmeldingen voor spoedzorg zo efficiënt mogelijk te kunnen afhandelen, is er een verdeling gemaakt van de spoedplaatsen:

  • Warande: crisisopname somatiek Wlz (Wet langdurige zorg)
  • Accoladegroep: crisisopname psychogeriatrie Wlz
  • Charim: eerstelijnsverblijf ZVW

Als er uit de triage blijkt dat het spoedzorg betreft en er op dat moment geen lege plek is voor spoedzorg dan neemt de betreffende organisatie, zoals hierboven genoemd, de casus van de huisarts over. Deze organisatie moet actief bemiddelen in het vinden van een plek elders in het land. Zijn er geen mogelijkheden om een opname te realiseren? Dan krijgt de huisarts, volgens afspraak, de casus weer terug.

Heeft u een patiënt die u wilt doorverwijzen voor behandeling, verpleging, verzorging, thuiszorg of een spoedopname? U kunt uw patiënt doorverwijzen via Zorgdomein: klik hier voor de website.

Of neem contact op met het Warande adviescentrum.
Op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur.
T 030 – 693 8058
E zorgadvies@warandeweb.nl

Klik hier voor het overzicht van het zorgaanbod per vestiging.

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

030 – 693 80 58

Heeft u
nog vragen?

Veelgestelde vragen