Tijdelijk verblijven

Als u tijdelijk zorg nodig heeft die u thuis niet kan krijgen, dan hebben wij verschillende mogelijkheden voor tijdelijk verblijf.

Meer weten over

U heeft tijdelijk zorg nodig die u thuis niet kan krijgen. U komt bijvoorbeeld uit het ziekenhuis, maar kunt nog niet direct naar huis. Of u bent gevallen en heeft tijdelijk meer zorg nodig. Of uw mantelzorger kan tijdelijk even niet voor u zorgen. Warande kan u dan tijdelijk verblijf, ook wel eerstelijnsverblijf genoemd, bieden. U krijgt dan tijdelijk verzorging/verpleging in één van de vestigingen van Warande. Ook bij een tijdelijk verblijf proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met uw individuele wensen, behoeften en mogelijkheden. Uw dagritme en gewoontes leggen wij vast in een zorgleefplan.

Verwijzing en vergoeding
Uw huisarts, of het ziekenhuis kan u doorverwijzen voor tijdelijk verblijf. De kosten voor tijdelijk verblijf worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Er geldt een eigen risico. Het wettelijk verplicht eigen risico voor 2020 is vastgesteld op € 385,00. Het kan zijn dat u een hoger vrijwillig eigen risico heeft genomen. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. De eerste zorgkosten betaalt u uit het bedrag van uw eigen risico. De rest van de zorgkosten krijgt u vergoed.

Tijdelijk verblijf wordt aangeboden in

 • Bovenwegen in Zeist, klik hier voor meer informatie over Warande Bovenwegen
 • De Loericker Stee in Houten, klik hier voor meer informatie over Warande De Loericker Stee
 • Huize Valckenbosch in Zeist, klik hier voor meer informatie over Warande Huize Valckenbosch
 • In de Dennen in Zeist, klik hier voor meer informatie over Warande In de Dennen
 • Schutsmantel in Bilthoven, klik hier voor meer informatie over Warande Schutsmantel

U woont thuis, maar uw naaste kan ‘s nachts niet voor u zorgen. Dan kan u één of meer nachten bij Warande doorbrengen (logeren). Dit noemen we kortdurende logeeropvang.

Uw partner/mantelzorger kan één nacht/meerdere nachten doorslapen, terwijl u in goede handen bent. Zo kunt u langer thuis blijven wonen.

Schutsmantel in Bilthoven heeft een slaapkamer voor kortdurende logeeropvang (klik hier voor meer informatie over Warande Schutsmantel).

Noodhulp voor acute zorg
Als u thuis woont en direct (binnen 24 uur) hulp nodig heeft, dan komt u in aanmerking voor crisisopvang (crisiszorg).

Voor crisisopvang moet uw (huis)arts of medisch specialist u aanmelden.

Voor revalidatie, screening en woonadvies
Heeft u problemen met uw aandacht, uw geheugen of de taal? Of heeft u problemen met het houden van overzicht of het regelen en organiseren? En kunt u hierdoor niet zelfstandig thuis wonen? Dan kunt u terecht op afdeling Van Dokkum (Warande Bovenwegen in Zeist, klik hier voor meer informatie over Warande Bovenwegen).

Wachttijd
0 – 1 maand voor ZP 9B, ELV (Eerstelijnsverblijf) hoog complex en geriatrische revalidatiezorg op basis van een DBC

Voorbeeldsituaties zijn

 • U heeft in het ziekenhuis gelegen na een breuk, of val en u heeft een delier. Een delier is verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat. Iemand met een delier kan opgewonden en onrustig zijn. Of juist stil en teruggetrokken. Een delier kan ontstaan door een ziekte, een operatie, een ongeval of medicijnen
 • U heeft al geheugenproblemen en de situatie is veranderd
 • U woont zelfstandig, maar het gaat thuis niet meer goed, u zorgt slecht voor uzelf, er is sprake van een gevaarlijke thuissituatie en/of uw mantelzorger is overbelast

Het verblijf op deze afdeling is tijdelijk. Tijdens uw verblijf kijkt een team van deskundigen naar wat er goed gaat en waar u hulp bij nodig heeft. Ook kijken wij naar wat u nog kan en wat u nog kunt leren (revalidatie).

Aan het einde van de revalidatie- en screeningsperiode hebben wij uw zorgbehoefte in beeld en ontvangt u een woonadvies. Het kan zijn dat terugkeer naar uw eigen thuissituatie niet meer mogelijk is. Of u heeft dagopvang nodig of meer hulp in uw thuissituatie. U kunt dan ondersteuning krijgen van de maatschappelijk werker van Warande bij het vinden van een woonplek, dagopvang of thuiszorg.

Betrokken deskundigen
Om een goed beeld van u te krijgen, werken er op de afdeling verschillende deskundigen. Het team bestaat uit:

 • Zorgmedewerkers
 • Een specialist ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundig specialist
 • GZ-psycholoog
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Diëtist
 • Logopedist
 • Maatschappelijk werker

In het team zitten ook deskundigen uit het behandelcentrum van Warande. Klik hier voor meer informatie over het behandelcentrum.

De samenstelling van het team dat bij u betrokken is, is afhankelijk van uw situatie en uw mogelijkheden.

Indicatie
Om op afdeling Van Dokkum te verblijven heeft u een specifieke indicatie nodig, namelijk Eerstelijnsverblijf hoog complex (ELV), een zorgprofiel VV9B of geriatrische revalidatiezorg op basis van een DBC.

Hospice Heuvelrug is een kleinschalig gastenhuis waar liefdevolle en respectvolle zorg wordt geboden aan mensen voor wie het niet mogelijk of wenselijk is om de laatste levensfase thuis door te brengen. Als High Care hospice biedt het hoogwaardige palliatieve zorg aan ongeneeslijk zieken. Professionele verpleegkundige zorg is dag en nacht aanwezig. Het team van vaste medewerkers en geschoolde kook- en zorgvrijwilligers komt zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de gast in een huiselijke omgeving.

Klik hier voor de website van hospice Heuvelrug.

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

030 – 693 80 58

Heeft u
nog vragen?

Veelgestelde vragen