Tijdelijk verblijven

Als u tijdelijk zorg nodig heeft die u thuis niet kan krijgen, dan heeft Warande verschillende mogelijkheden voor tijdelijk verblijf. Hieronder vindt u de verschillende vormen van tijdelijk verblijf die Warande u biedt.

Meer weten over

U heeft tijdelijk zorg nodig die u thuis niet kan krijgen. U komt bijvoorbeeld uit het ziekenhuis, maar u kunt nog niet direct naar huis. Of u bent gevallen en heeft tijdelijk meer zorg nodig.
Warande biedt u dan tijdelijk verblijf, deze vorm van tijdelijk verblijf noemen wij eerstelijnsverblijf (ELV).

U krijgt tijdelijk verzorging/verpleging van de zorgprofessionals van Warande. Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met uw individuele wensen, behoeften en mogelijkheden. Uw dagritme en gewoontes leggen wij vast in een zorgleefplan.

Er zijn twee vormen van eerstelijnsverblijf.

 1. Eerstelijnsverblijf laag complex
  U heeft tijdelijk meer zorg nodig. Zo heeft u bijvoorbeeld wat hulp nodig bij het wassen en aankleden, bij uw mobiliteit en het zelfstandig bewegen binnenshuis. Uw huisarts blijft uw behandelend arts (medisch verantwoordelijk) en uw eigen apotheek zorgt voor de medicijnen. Onze zorgprofessionals bieden u de verzorging en verpleging die u nodig heeft.
  Als uw huisarts en/of apotheek te ver weg zitten, ontvangt u de huisartszorg door een huisartsenpraktijk die samenwerkt met Warande en de medicijnen worden dan door de apotheek die samenwerkt met Warande verzorgd.
  Wij noemen deze vorm van tijdelijk verblijf eerstelijnsverblijf laag complex.
 2. Eerstelijnsverblijf hoog complex
  U heeft om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig. Door een kwetsbare gezondheid bent u zorgafhankelijk en heeft u tijdelijk intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig. U moet 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. Met wat begeleiding, kunt u nog wel duidelijk maken wat u wel en niet wilt. De specialist ouderengeneeskunde van Warande is tijdens uw tijdelijke verblijf verantwoordelijk voor uw medische zorg. Onze zorgprofessionals bieden u de nodige verzorging en verpleging. Daarnaast staan andere behandelaren (zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten et cetera) ook voor u klaar. Dit noemen wij eerstelijnsverblijf hoog complex.

Verwijzing en vergoeding
Uw huisarts of medisch specialist uit het ziekenhuis verwijst u door voor eerstelijnsverblijf. De kosten voor eerstelijnsverblijf worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. De kosten vallen onder het eigen risico. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. In overleg met een zorgbemiddelaar van het Warande adviescentrum maken wij samen met u een inschatting of wij de zorg, die u nodig heeft, kunnen bieden.

Eerstelijnsverblijf is mogelijk in

 • Warande Bovenwegen, op de afdelingen Eva Mees, Van Gogh en Corneille, in Zeist (eerstelijnsverblijf laag complex), klik hier voor meer informatie over Warande Bovenwegen
 • Warande Bovenwegen, op de afdeling Rembrandt Revalidatie, in Zeist (eerstelijnsverblijf hoog complex), klik hier voor meer informatie over Rembrandt Revalidatie

Hospice Heuvelrug is een kleinschalig gastenhuis waar liefdevolle en respectvolle zorg wordt geboden aan mensen voor wie het niet mogelijk of wenselijk is om de laatste levensfase thuis door te brengen. Als High Care hospice biedt het hoogwaardige palliatieve zorg aan ongeneeslijk zieken. Professionele verpleegkundige zorg is dag en nacht aanwezig. Het team van vaste medewerkers en geschoolde kook- en zorgvrijwilligers komt zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de gast in een huiselijke omgeving.

Klik hier voor de website van hospice Heuvelrug.

U woont thuis en krijgt de zorg die nu nodig heeft van uw naaste (mantelzorger). Als uw mantelzorger even een adempauze nodig heeft of tijdelijk niet voor u kan zorgen, kunt u meerdere dagen of weken komen logeren (respijtzorg krijgen) bij Warande Bovenwegen. Onze zorgprofessionals nemen dan tijdelijk de zorg over. Zo kan uw mantelzorger het eigen leven beter in balans houden en de zorg voor u langer volhouden.

Logeren
U kunt met een Wlz indicatie ZP5 of ZP6 van deze vorm van tijdelijk verblijf gebruik maken. Wij noemen dit logeren.

Respijtzorg
Als u een verwijzing vanuit de WMO heeft, dan wordt dit respijtzorg genoemd. U krijgt deze verwijzing vanuit de WMO van uw eigen gemeente.

Voor beide vormen geldt dat uw eigen huisarts uw behandelaar blijft en uw eigen apotheek de medicijnen verzorgt. Als uw huisarts en/of apotheek te ver weg zitten, ontvangt u de huisartszorg door een huisartsenpraktijk die samenwerkt met Warande en de medicijnen worden dan door de apotheek die samenwerkt met Warande verzorgd.

Logeren en/of respijtzorg is mogelijk in

 • Warande Bovenwegen in Zeist, klik hier voor meer informatie over Warande Bovenwegen

Als u thuis woont en direct (binnen 24 uur) hulp nodig heeft, dan komt u in aanmerking voor acute zorg. De duur is maximaal twee weken. Tijdens uw tijdelijke verblijf krijgt u geen behandeling van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ergotherapeut. In deze twee weken zoeken wij met u en uw naaste(n) naar een blijvende oplossing.
Uw (huis)arts of medisch specialist meldt u aan voor deze vorm van tijdelijk verblijf. Deze vorm van tijdelijk verblijf noemen wij crisisopvang (crisisopname).

Noodhulp voor acute zorg (crisisopvang) is mogelijk in

 • Warande Bovenwegen in Zeist, klik hier voor meer informatie over Warande Bovenwegen
Voor revalidatie, screening en woonadvies
Heeft u problemen met uw aandacht, uw geheugen of taal? Of heeft u problemen met het houden van overzicht of het regelen en organiseren? En kunt u hierdoor niet meer zelfstandig thuis wonen? Dan kunt u terecht op afdeling Van Dokkum (Warande Bovenwegen in Zeist, klik hier voor meer informatie over Warande Bovenwegen).

Wachttijd
0 – 1 maand voor ZP 9B, ELV (Eerstelijnsverblijf) hoog complex en geriatrische revalidatiezorg op basis van een DBC

Voorbeeldsituaties zijn

 • U heeft in het ziekenhuis gelegen na een breuk of val en u heeft een delier. Een delier is verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat. Iemand met een delier kan opgewonden en onrustig zijn. Of juist stil en teruggetrokken. Een delier kan ontstaan door een ziekte, een operatie, een ongeval of medicijnen
 • U heeft al geheugenproblemen en de situatie is veranderd
 • U woont zelfstandig, maar het gaat thuis niet meer goed, u zorgt slecht voor uzelf, er is sprake van een gevaarlijke thuissituatie en/of uw mantelzorger is overbelast

Het verblijf op deze afdeling is tijdelijk. Tijdens uw verblijf kijkt een team van deskundigen naar wat er goed gaat en waar u hulp bij nodig heeft. Ook kijken wij naar wat u nog kan en wat u nog kunt leren (revalidatie).

Aan het einde van de revalidatie- en screeningsperiode hebben wij uw zorgbehoefte in beeld en ontvangt u een woonadvies. Het kan zijn dat terugkeer naar uw eigen thuissituatie niet meer mogelijk is. Of u heeft dagopvang nodig of meer hulp in uw thuissituatie. U kunt dan ondersteuning krijgen van de maatschappelijk werker van Warande bij het vinden van een woonplek, dagopvang of thuiszorg.

Betrokken deskundigen
Om een goed beeld van u te krijgen, werken er op de afdeling verschillende deskundigen. Het team bestaat uit:

 • Zorgprofessionals
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundig specialist
 • GZ-psycholoog
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Diëtist
 • Logopedist
 • Maatschappelijk werker

Klik hier voor meer informatie over het behandelcentrum van Warande.

De samenstelling van het team dat bij u betrokken is, is afhankelijk van uw situatie en uw mogelijkheden.

Indicatie
Om op afdeling Van Dokkum te verblijven heeft u een specifieke indicatie nodig, namelijk Eerstelijnsverblijf hoog complex (ELV), een zorgprofiel VV9B of geriatrische revalidatiezorg op basis van een DBC.

U bent behandeld op de spoedeisende hulp van het Diakonessenhuis. Voor nu heeft u geen ziekenhuiszorg nodig, maar u kunt ook nog niet naar huis. U kunt dan bij Warande Bovenwegen in Zeist tijdelijk verblijven. Op onze speciale afdeling Corneille kijken wij binnen vijf werkdagen of u weer naar huis kunt, eventueel met zorg of misschien is er een andere vorm van zorg nodig.

Corneille
Op deze afdeling is 24 uur professionele ondersteuning. De specialist ouderengeneeskunde is uw dokter. Hij/zij kijkt samen met u welke zorg en behandeling u nodig heeft. Ook geeft de specialist u advies. Dit bespreken wij samen met u en uw naaste(n). Heeft u meteen behandeling nodig, zoals fysiotherapie of ergotherapie, dan starten wij hier meteen mee.

Na Corneille
Tijdens uw verblijf op Corneille kijken wij wanneer en of u verantwoord weer naar huis kunt. Dit doen wij door met u te kijken naar uw woon- en leefsituatie. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar het huis waar u in woont, welke hulpmiddelen u heeft, welk vervoer u gebruikt en of u behoefte heeft aan thuiszorg. Ook bespreken wij of er mensen in uw omgeving zijn die u kunnen ondersteunen. Na deze gesprekken bepalen wij de volgende stap. Dit kunnen de volgende stappen zijn:

 • U gaat naar uw eigen huis met passende zorg
 • U blijft voor een kortdurend verblijf, bijvoorbeeld om te revalideren
 • U gaat naar een andere woonomgeving met meer zorg

Wij proberen u zo snel mogelijk te laten doorstromen naar de plek van uw vervolgtraject. Mocht hier even geen plaats zijn, kunt u deze periode bij Warande overbruggen.

Naar huis
Als blijkt dat u naar huis kunt dan adviseren wij u bij deze stap. Zo kunnen wij u advies geven over het aanvragen van ondersteuning en hulpmiddelen. Ook zorgen wij voor de overdracht aan uw huisarts, apotheek en thuiszorg. Eenmaal thuis neemt uw huisarts de begeleiding weer over.

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Heeft u
nog vragen?