Warande adviescentrum

Bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur via
T 030 – 693 80 58 of via
M zorgadvies@warandeweb.nl

Medewerkers van het Warande adviescentrum geven u graag informatie over de woon-, zorg- en welzijnsarrangementen van Warande.

Het Warande adviescentrum is er voor iedereen. Voor mensen met een zorgvraag, hun familieleden of mantelzorgers. Maar natuurlijk ook voor als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden die Warande u te bieden heeft.

Meer weten over

Algemene voorwaarden

Let op alle bijlagen op deze pagina zijn PDF-documenten en openen in een nieuw venster.
De algemene voorwaarden gelden voor iedereen behalve voor cliënten met een BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen).

Daarnaast gelden voor de aparte vormen van zorg de volgende bijzondere modules:

Het Warande adviescentrum biedt casemanagement dementie in Zeist en Houten. Een casemanager is een onafhankelijk vaste begeleider voor mensen met (een vermoeden van) dementie die nog thuis wonen. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken. Ook biedt zij een luisterend oor en emotionele begeleiding zowel aan degene met dementie, als aan zijn/haar naaste. Een casemanager wordt ingeschakeld door de (huis)arts.

De casemanagers binnen het Warande adviescentrum zijn:

Casemanagement dementie Zeist: 4 – 6 weken.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is ook aandacht voor cliëntondersteuning. Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner. Het gaat dus om contact met het zorgkantoor (die de zorg of het pgb regelt) en de zorgaanbieder (bij het maken van het zorgplan).

Met cliëntondersteuning krijgt u hulp bij:

  • De keuze voor een (passende) zorgaanbieder
  • De invulling van de zorg
  • Het zorg- of ondersteuningsplan
  • Informatie en advies
  • Bemiddeling tussen de cliënt en de zorgaanbieder

De cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van de indicatiesteller, het zorgkantoor en de zorgaanbieders en werkt altijd in het belang van u. U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze organisaties bieden cliëntonafhankelijke ondersteuning:

Warande heeft wachtlijsten voor cliënten die willen wonen, of verblijven in een locatie van Warande. In de bijlage vindt u hoe lang de gemiddelde wachttijd is vanaf het moment van aanmelding en er een passende indicatie is afgegeven. De aangegeven wachttijden zijn gemiddelden. De werkelijke wachttijd kan enkele maanden/weken van het gemiddelde afwijken. Indien noodzakelijk regelen wij gedurende de wachttijd overbruggingszorg voor u.

Overbruggingszorg is bedoeld voor mensen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), die op een wachtlijst staan voor een zorginstelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Hoewel het wachten op opname soms lang kan duren, is de zorgvraag vaak acuut. In dit geval hebben mensen totdat ze opgenomen kunnen worden recht op zorg thuis. Dat noemen we overbruggingszorg.

Hier vindt u de wachttijden per locatie van Warande: Wachttijden per vestiging. (Dit is een PDF-document en opent in een nieuw scherm.)

Warande biedt in de verschillende locaties zorg en diensten aan voor bewoners en mensen die thuis wonen. In de bijlage vindt u een overzicht van welke  zorg en diensten wij bij welke locaties aanbieden.

Klik hier voor het zorgaanbod per vestiging. (Dit is een PDF-document en opent in een nieuw scherm.)

In een zorgprofiel (zorgzwaartepakket) staat welke zorg iemand nodig heeft. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Soorten zorgprofielen
Er zijn veel verschillende zorgprofielen. De zorgprofielen zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor u zorg nodig heeft. Warande biedt zorgverlening voor zorgprofielen die vallen onder verpleging en verzorging (VV).

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt welk zorgprofiel het beste bij uw situatie past. Dit hangt af van de aandoening of beperking waarvoor u Wlz-zorg nodig heeft.

Het zorgprofiel beschrijft de woonvorm, de zorg en de welzijnsactiviteiten die u nodig heeft. Het gaat bijvoorbeeld om verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, dagbesteding en hulp bij de huishouding.

In de beschrijving van uw zorgprofiel wordt gesproken over een gemiddeld aantal uren zorg per week. Dat is een richtlijn voor de zorg die u krijgt. Een aantal uren zorg krijgt u niet alleen, zoals uren die:

  • U samen met andere bewoners krijgt (bijvoorbeeld nachtzorg en begeleiding in groepsverband)
  • Nodig zijn om voor verzorgenden, begeleiders en zo nodig behandelaars om bijvoorbeeld te overleggen met uw familie of andere vertegenwoordigers

Aan elk zorgprofiel heeft de overheid een tarief gekoppeld. Binnen dit tarief organiseert Warande de zorg aan u en maakt Warande afspraken met u.

Als u tijdens uw verblijf meer, of minder zorg nodig heeft, vragen wij, in overleg met u (of uw contactpersoon) een herindicatie aan bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt dan of u in aanmerking komt voor een ander zorgprofiel. Als dit het geval, stellen wij – in overleg met u, of uw contactpersoon – uw zorgplan bij. Klik hier voor de website van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

030 – 693 80 58

Heeft u
nog vragen?

Veelgestelde vragen