Warande adviescentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur via
T 030 – 693 80 58 of via
M zorgadvies@warandeweb.nl

Medewerkers van het Warande adviescentrum geven u graag informatie over het wonen, het tijdelijk verblijven (revalidatie) en de zorgmogelijkheden bij Warande.

Het Warande adviescentrum is er voor iedereen. Voor mensen met een zorgvraag, hun familieleden of mantelzorgers. Maar natuurlijk ook voor als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden die Warande u te bieden heeft.

Twijfelt u over het zorgprofiel dat u heeft en de mogelijkheden bij Warande? Neemt u dan ook contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek.

Wonen met uw partner
We hebben op een aantal locaties ruime appartementen beschikbaar waar u samen kunt wonen. Voor meer informatie kunt u terecht bij  medewerkers van het Warande adviescentrum.

Meer weten over

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is ook aandacht voor cliëntondersteuning. Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner. Het gaat dus om contact met het zorgkantoor (die de zorg of het pgb regelt) en de zorgaanbieder (bij het maken van het zorgplan).

Met cliëntondersteuning krijgt u hulp bij:

 • De keuze voor een (passende) zorgaanbieder
 • De invulling van de zorg
 • Het zorg- of ondersteuningsplan
 • Informatie en advies
 • Bemiddeling tussen de cliënt en de zorgaanbieder

De cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van de indicatiesteller, het zorgkantoor en de zorgaanbieders en werkt altijd in het belang van u. U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze organisaties bieden cliëntonafhankelijke ondersteuning:

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de mogelijke zorgprofielen op een locatie. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.
Twijfelt u over het zorgprofiel dat u heeft en de mogelijkheden bij Warande? Neemt u dan ook contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek.

Zorgprofiel 4: Huize Valckenbosch

Zorgprofiel 5: De Loericker Stee, Heerewegen, Huize Valckenbosch, Leendert Meeshuis en Schutsmantel

Zorgprofiel 6: Bovenwegen, De Loericker Stee, In de Dennen, Huize Valckenbosch en Schutsmantel

Zorgprofiel 7: Bovenwegen, Heerewegen en Leendert Meeshuis

Zorgprofiel 8: Bovenwegen

Zorgprofiel 9: Bovenwegen

Zorgprofiel 10: Hospice Heuvelrug, onderdeel van Warande (link opent in nieuw scherm)

In een zorgprofiel (zorgzwaartepakket) staat welke zorg iemand nodig heeft. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Soorten zorgprofielen
Er zijn verschillende zorgprofielen. De zorgprofielen zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor u zorg nodig heeft. Warande biedt zorgverlening voor zorgprofielen die vallen onder verpleging en verzorging (VV).

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt welk zorgprofiel het beste bij uw situatie past. Dit hangt af van de aandoening of beperking waarvoor u Wlz-zorg nodig heeft.

Het zorgprofiel beschrijft de woonvorm, de zorg en de welzijnsactiviteiten die u nodig heeft. Het gaat bijvoorbeeld om verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, dagbesteding en hulp bij de huishouding.

In de beschrijving van uw zorgprofiel wordt gesproken over een gemiddeld aantal uren zorg per week. Dat is een richtlijn voor de zorg die u krijgt. Een aantal uren zorg krijgt u niet alleen, zoals uren die:

 • U samen met andere bewoners krijgt (bijvoorbeeld nachtzorg en begeleiding in groepsverband)
 • Nodig zijn om voor zorgprofessionals, begeleiders en zo nodig behandelaars om bijvoorbeeld te overleggen met uw familie of andere vertegenwoordigers

Aan elk zorgprofiel heeft de overheid een tarief gekoppeld. Binnen dit tarief organiseert Warande de zorg aan u en maakt Warande afspraken met u.

Als u tijdens uw verblijf meer of minder zorg nodig heeft, vragen wij, in overleg met u (of uw contactpersoon), een herindicatie aan bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt dan of u in aanmerking komt voor een ander zorgprofiel. Als dit het geval, stellen wij – in overleg met u, of uw contactpersoon – uw zorgplan bij. Klik hier voor de website van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Warande heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor:

 • Eerstelijns Verblijf (ELV)
 • Geriatrische Revalidatie (GRZ)
 • Gespecialiseerde Zorg Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)
 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Diëtetiek
 • Hospicezorg
 • Casemanagement dementie

Uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Kijk voor de verzekeringsvoorwaarden in uw verzekeringspolis of op de website van uw zorgverzekeraar.

Warande biedt in de verschillende locaties zorg en diensten aan voor bewoners en mensen die thuis wonen. In de bijlage vindt u een overzicht van welke  zorg en diensten wij bij welke locaties aanbieden.

Zorgaanbod per vestiging (Dit is een PDF-document en opent in een nieuw scherm.)

Voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) hebben wij contact met het zorgkantoor van Zilveren Kruis.

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Heeft u
nog vragen?