Revalidatie

Warande Wooncentrum De Loericker Stee is een modern wooncentrum dat prettig wonen en persoonsgerichte zorg (verpleeghuis zorg en verzorgingshuis zorg) biedt aan mensen met lichamelijke problemen en geheugenproblemen.

Subkopje

Warande Wooncentrum De Loericker Stee is een modern wooncentrum dat prettig wonen en persoonsgerichte zorg (verpleeghuis zorg en verzorgingshuis zorg) biedt aan mensen met lichamelijke problemen en geheugenproblemen.

De Loericker Stee biedt u de volgende mogelijkheden: wonen met zorg (langdurig verblijf), tijdelijk verblijf (link naar tijdelijk verblijf) en dementiezorg. Daarnaast biedt de Loericker Stee thuiszorg (wijkzorg) (link naar thuiszorg) in de omliggende wijken. In het gebouw van De Loericker Stee is ook een afdeling van Reinaerde gehuisvest.

Bij De Loericker Stee woont u in een ruim tweekamerappartement met een woongedeelte met kleine keuken, ruime badkamer en een aparte slaapkamer. Het zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Naast het zorgteam staat een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Of het nu gaat om voeding, beweging, spraak of hoe u zich voelt. Zij zijn gespecialiseerd in alle zaken die komen kijken bij het ouder worden.

In het Grand Café staat dagelijks de koffie voor u klaar. U kunt ook aanschuiven voor een warme maaltijd. Wilt u iets rustiger zitten dan kan dat in de koffiecorner. Een bezoek aan de kapper kan bij Fernand’s Hairstyling. Rondom De Loericker Stee is een wandelpad aangelegd. Daarnaast zijn er diverse wandelroutes in de omgeving. Zodra het weer het toe laat kunt u lekker buiten op het terras zitten.

Dagelijks zijn er diverse activiteiten op de afdelingen. U kunt uiteraard ook deelnemen aan centrale activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op creativiteit, bewegen en muziek.

Opleidingen

Bij De Loericker Stee woont u in een ruim tweekamerappartement. Dit bestaat uit een woongedeelte met kleine keuken en een aparte slaapkamer. Daarnaast heeft u een ruime badkamer, berging en een Frans balkon. De appartementen hebben standaard alarmering, een pvc vloer, basisverlichting, een magnetron en koelkast.

Er is een aansluiting aanwezig voor televisie en telefonie. In het hele gebouw kunt u gebruik maken van gratis wifi.

Ons zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dat wilt. Zodra u bij ons komt wonen, krijgt u een eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er). Bij de EVV-er kunt u terecht met al uw vragen. Ook maakt zij, in overleg met u, afspraken rondom uw zorgvragen. Uw zorgverlening leggen we vast in een digitaal zorgdossier (link Carenzorgt).
Bewoners met lichamelijke problemen wonen doorgaans op de eerste etage. Bewoners met geheugenproblemen wonen op de tweede etage.
Om uw gezondheid goed in de gaten te houden, staat er een team deskundigen (link naar behandelcentrum) voor u klaar. Het gaat om:

  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Fysiotherapeut
  • Psycholoog
  • Ergotherapeut
  • Logopedist
  • Diëtist
  • Pedicure
  • Muziektherapeut
  • Geestelijk verzorger
  • Maatschappelijk werker

We organiseren dagelijks diverse activiteiten op de afdelingen. Daarnaast zijn er centrale activiteiten die plaatsvinden in de centrale ruimtes op de begane grond. U kunt denken aan: bingo, kerkdiensten en Grand Café-middag.

Daarnaast zijn er binnen en buiten genoeg activiteiten die u zelf of met naasten kunt ondernemen. Enkele voorbeelden: op het beweegplein staat een Silverfit: een fiets die verbonden is met een beeldscherm. U kunt hier een route selecteren die terwijl u fietst op het beeldscherm bekijkt. Er is ook een duofiets met elektrische ondersteuning. Hier kunt u met iemand leuke tochtjes in de omgeving mee maken. Ook zijn er in de omgeving diverse wandelroutes De routes kunt u bij de receptie afhalen.

Enkele activiteiten die wekelijks plaatsvinden Op de eerste etage organiseren we voor bewoners wekelijks activiteiten: zitgym, kaarten, voorleesgroep, geheugengym, ballonvolleybal, handwerken, sjoelochtend, koersbal, lp-uurtje Tai Chi en rummikub. De kinderen van het naastgelegen kinderdagverblijf (een onderdeel van Warande) In de Rups komen regelmatig op bezoek bij de opa’s en oma’s. Er worden dan diverse activiteiten ondernomen, denk bijvoorbeeld aan zingen of voorlezen.

Op de tweede etage organiseren we activiteiten in de ontmoetingsruimten. Deze sluiten aan bij de persoonlijkheid en de behoeften van bewoners. Bewoners geven zelf aan in welke ruimte zij willen zitten en ook aan welke activiteit ze willen deelnemen. In de ontmoetingsruimte genieten de bewoners ook van de dagelijkse maaltijd. Er is op deze etage ook een prikkelarme huiskamer.

Doelstelling
Het bevorderen van het welbevinden en het welzijn van bewoners van Warande Wooncentrum De Loericker Stee door activiteiten en bijzondere voorzieningen te realiseren. Het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee verband houden, of daartoe bevorderlijk zijn. Wonen in een zorginstelling is soms de enige oplossing. De woonomgeving zo prettig mogelijk maken is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Vrienden van De Loericker Stee ondersteunt het wooncentrum door bijzondere voorzieningen te financieren die bijdragen aan een prettige woonomgeving en kwaliteit van leven van de bewoners.

Stichting Vrienden van De Loericker Stee is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst (link naar de site van de belastingdienst over ANBI). Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Naam
Stichting Vrienden van De Loericker Stee

RSIN nummer
820785775

Contactgegevens
Stichting Vrienden van De Loericker Stee
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
Bij voorkeur contact via mail: stvvdls@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Na acht jaar is het bestuur gewijzigd. De taken van secretaris en penningmeester worden in tijdelijk waargenomen.
• Voorzitter, Mw S.J.P. De Mooij
• Secretaris, vacature
• Penningmeester, vacature

Beloningsbeleid
De leden van de Stichting Vrienden van De Loericker Stee ontvangen geen loon of vergoeding voor de werkzaamheden die zij verlenen voor de Stichting Vrienden van De Loericker Stee.

Donaties
Vindt u kwaliteit van leven voor de bewoners van De Loericker Stee ook heel belangrijk, dan kunt u de Vrienden van De Loericker Stee helpen met een maandelijkse of jaarlijkse gift. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL51RABO0150675348 tnv Stichting Vrienden van De Loericker Stee. Wilt u de stichting gedenken met een legaat, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via bovenstaande contactgegevens.

Beleidsplan 2017-2021
• Vernieuwen folder voor bewoners en hun naasten/zaakwaarnemers
• Implementeren gebruik social media
• Vinden van financiële ondersteuning door familie, belanghebbenden, bedrijven, middenstand
• Presentatie over Vrienden van De Loericker Stee tijdens thema avonden
• Informatie over Vrienden van De Loericker Stee
• Incidenteel organiseren van inzamelingsacties
• Indien mogelijk wensen van De Loericker Stee honoreren

Geschiedenis
• 2009 oprichting (initiatief Mw S.J.P. de Mooij)
• 2010 inzamelingsactie voor terrasmeubilair voor het grote terras. Er wordt een bijdrage geleverd door het Nationaal Ouderenfonds, woningbouwcorporatie Viveste en het Monuta Charityfund.
• 2011 Financieren twee theateroptredens met catering.
• 2012-2016 De stichting ontving jaarlijks een schenking van het Zorgondersteuningsfonds. Daarmee zijn het terrasmeubilair voor de binnentuin en het bewegingsplein, het kunstproject voor de etages, de decoratie van de huiskamers, de table touch (belevenistafel), de piano en de elektrisch ondersteunde duofiets aangeschaft.

Bijlagen: jaarverslag en jaarrekening

Meer informatie

Wilt u een kijkje nemen
op deze locatie?

Heeft u
nog vragen?