Ergotherapeut met cliënt en driewielerfiets

‘‘Door de ergotherapeut kan ik weer doen wat voor mij belangrijk is! Ik app nu weer met mijn kinderen en kan zelfstandig met de scootmobiel naar de supermarkt.’’

Ergotherapie

Bij Warande werken ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van volwassenen met uiteenlopende aandoeningen en beperkingen. Wij helpen u bij praktische problemen in het dagelijks leven. Samen met u streven wij er naar dat u optimaal functioneert in uw eigen omgeving. Wij werken nauw samen met andere disciplines. Wij nemen deel in het Mobiel Geriatrisch Team (MGT) en zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in Edomah (Ergotherapie bij de ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis), cognitieve revalidatie, sensorische integratie en training scootmobiels en driewielfiets.

Meer weten over

Door ouderdom, ziekte of een lichamelijke en/of psychische aandoening kunt u bepaalde dagelijkse handelingen niet of niet goed meer uitvoeren. De ergotherapeut onderzoekt, behandelt en adviseert u over oplossingen bij deze problemen.
U kunt bij onze ergotherapeuten terecht voor voor:

Lig- en zithouding

 • Drukplekken/decubitus
 • Moeite met draaien in bed
 • Opgetrokken knieën/gesloten handen
 • Onderuit/scheef zitten

ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen)

 • Moeite met aankleden/wassen
 • Angst tijdens zorgmomenten
 • Eten en drinken
  • Moeite met eten en drinken
  • Gebruik beker, bestek, bord
 • Zithouding activiteiten
 • Moeite met uitvoeren van hobby’s
 • Moeite met verplaatsen binnen/buiten
 • Woon en leefomgeving
  • Moeite met oriëntatie/herkenning
  • Verkleinen valrisico

Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. In ons behandelcentrum werken wij nauw samen met andere specialisten van het behandelcentrum.

In overleg met de specialist ouderengeneeskunde wordt de ergotherapeut ingezet. De rapportage van de behandelingen wordt bijgehouden in het ECD (Elektronisch Cliëntendossier).

Voor bewoners van Warande met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) is ergotherapie onderdeel van de zorg en behandeling die zij krijgen. Wij berekenen hiervoor dus geen extra kosten.

Wij behandelen u in de vestiging waar u woont.

Onze ergotherapeuten

Agnes Jager
Anne Bedaf
Annemiek Rozendaal
Esther Reijnoudt
Ilse Nijenhuis
Joke Becking
Karlijn Vermeer
Katrijn Ameel
Laura van der Gun
Liesbeth Edgar
Serah Bruns
Stacey Knox
Thijs den Bleker