Dit voorjaar ontvingen we het bericht dat ook Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis de audits van Stichting Perspekt met een goed resultaat hebben doorlopen. Dat betekent dat al onze vestigingen het PREZO Care certificaat hebben. Daarnaast ontvingen we ook het heuglijke bericht dat hospice Heuvelrug het keurmerk van PREZO Hospice zorg heeft behaald. Daar mogen we trots op zijn en het is een groot compliment voor alle medewerkers.

PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Door middel van het voeren van dialogen, gesprekken met medewerkers van verschillende afdelingen en diensten, met bewoners en naasten, door het doen van observaties en het inzien van documenten zijn de auditoren van Perspekt tot dit positieve oordeel gekomen.

Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

“De persoonsgerichte zorg die u levert, wordt door de bewoners gewaardeerd. Door servicemedewerkers, verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, behandelaren en vrijwilligers wordt zichtbaar zorg geboden vanuit aandacht en betrokkenheid”. (Bron: auditrapport PREZO Care Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis)

 

Naast complimenten waren er ook ontwikkelpunten:

  • meer planmatig oppakken van de uitdagingen op het gebied van personele inzet
  • aandacht voor het bespreken van dilemma’s
  • voldoende ruimte creëren voor medewerkers voor het volgen van scholing
  • versterken van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende disciplines

 

Hospice Heuvelrug

“Het auditteam is onder de indruk van de betrokkenheid van zowel medewerkers en vrijwilligers. De invulling van de rol van aandachtsvelders is heel goed geregeld en levert mooie resultaten op. De ontwikkeling waarbij het hospice gefaseerd stappen maakt om kennis en expertise te ontwikkelen en steeds verder uit te dragen, eerst binnen Warande en voor de toekomst ook daarbuiten, biedt een inspirerend perspectief”. (Bron: auditrapport PREZO Hospicezorg, Hospice Heuvelrug)

 

De auditoren constateerden geen ontwikkelpunten voor het hospice. Wel vroegen ze aandacht voor het behouden van de balans tussen aandacht voor  gast en  naasten en aandacht voor medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast bevestigden ze het hospice in de aandacht die er reeds is voor het aanscherpen van de kennismaking en verhuizing, zodat er minder uitstroom van gasten naar andere voorzieningen nodig is dan in het afgelopen jaar het geval was.