Logopedist aan het oefenen met cliënt

‘‘Door de logopedist heb ik weer geleerd om te lezen.
Ze zijn betrokken en geven goede adviezen om zelf aan de slag te gaan.’’

Logopedie

In het dagelijks leven communiceren we de hele dag door. Zo voeren we gesprekken, bellen we elkaar, of sturen we een appje of e-mailtje.

Wanneer dit moeite kost, heeft dit een groot effect op uzelf en uw omgeving. Onze betrokken logopedisten helpen u hier graag mee. We behandelen en begeleiden volwassenen die een hulpvraag hebben op het gebied van communicatie en/of slikken. Bij diverse ziekten of (hersen)aandoeningen kunnen er problemen zijn met spraak, taal, stem, gehoor of slikken.

De logopedisten van Warande zijn gespecialiseerd in afasie (afasietherapeut), het stretchen van de spieren van het strottenhoofd (MFL; manuele facilitatie van de larynx), communicatie bij beginnende dementie en de ziekte van Parkinson. We werken nauw samen met andere specialisten.

Meer weten over

Wij kunnen u helpen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een neurologische stoornis, zoals een herseninfarct/hersenbloeding (beroerte), de ziekte van Parkinson, (beginnende) dementie, hersenletsel door een ongeluk, ALS, MS of wisselende spierzwakte ten gevolge van ouderdom (Mysathenia Gravis).

Daarnaast kunnen wij u ook helpen met klachten in het hoofd-hals gebied (bijvoorbeeld door bestraling van hoofd-hals), COPD, post-IC (PICS), spierzwakte door ouderdom of (long)-COVID.

Met onder andere onderstaande problemen kunt u ook bij ons terecht:

  • Verslikken
  • Moeite met slikken
  • Problemen met kauwen
  • ‘Brok in de keel’-gevoel
  • Moeite met verstaanbaar spreken
  • Stem- of ademproblemen
  • Leren werken met een communicatiehulpmiddel
  • Problemen met het vinden van woorden
  • Niet goed begrijpen wat er wordt gezegd

We zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.

Logo KP

Onze collega Esther Hessel is aangesloten bij ParkinsonNet (klik hier voor de website ParkinsonNet. Let op deze link opent in een nieuw venster).

Collega’s Hanneke Everts, Esther Hessel en Manja van Deursen staan in het register vermeld voor MFL (manuele facilitatie van de larynx).

Sifra van Wijnen, Anna Lina Spittka, Hanneke Everts en Esther Hessel zijn geregistreerd als afasietherapeuten bij Afasienet (klik hier voor de website Afasienet. Let op deze link opent in een nieuw venster).

Manja van Deursen is ook adem- en ontspanningstherapeut volgens de Methode van Dixhoorn.

De logopedist start met een persoonlijk gesprek. Samen met u stellen wij de doelen op die in uw behandelplan komen. Een gesprek en het eerste onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Daarna start de behandeling. Bij een afasiebehandeling duurt dit een uur. Andere behandelingen duren vaak een half uur.

Na afloop van de behandeling maken wij een kort verslag voor de (huis)arts, natuurlijk alleen met uw toestemming.

Wanneer u zelfstandig woont, zonder indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), dan bent u van harte welkom. We hebben een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Logopedie valt onder de basisverzekering. Houdt u rekening met uw eigen risico. De logopedisten van Warande hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Onze logopedisten behandelen u op één van onze woonlocaties (Bilthoven, Houten of Zeist) of bij u thuis.

Wanneer u geïnteresseerd bent in logopedie, neemt u contact op met ons. De huisarts of specialist kan ons ook inschakelen via zorgdomein.

T 030 – 693 80 58
Mail onze logopedisten.

Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van tevoren afgezegd worden via mail of telefoon. Wij brengen kosten in rekening wanneer de afmelding niet binnen 24 uur bij ons bekend is.

T 030 – 692 85 30
Mail onze logopedisten.

Onze logopedisten

Anna Lina Spittka
Esther Hessel
Hanneke Everts
Manja van Deursen
Sifra van Wijnen