‘‘Door te drummen en bezig te zijn met ritme heb ik meer overzicht in mijn planning en dagstructuur.’’

Muziektherapie

Bent u vaak somber? Bijvoorbeeld door ziekte of verlies van een dierbare? Of worstelt u met een bepaalde situatie? Een muziektherapeut kan u helpen om te gaan met nare gevoelens, zodat u zich beter of sterker gaat voelen. Muziek werkt in op gevoelens en gedachten en kan helpen bij het uiten van emoties. Voor mensen met afasie kan muziek helpen bij het vinden van de juiste woorden. Wanneer spreken niet lukt, kan het zingen van zinnen een goede manier zijn als tussenstap naar het spreken. Parkinson patiënten kunnen door ritme en muziek ondersteuning ervaren in het lopen, oriënteren en plannen.

Voor deelname aan muziektherapie hoeft u niet muzikaal te zijn. De muziektherapeut kijkt altijd naar wat u wilt, wat u kunt en wat bij u past.

Het doel van muziektherapie is verbetering van uw kwaliteit van leven. Daaronder staan persoonlijke doelen zoals:

 • houvast bieden;
 • eigenwaarde vergroten;
 • ondersteuning bij verwerking van verlies van gezondheid of dierbaren;
 • verbeteren van stemming;
 • bieden van communicatie en expressiemogelijkheden aan mensen met afasie of dementie.

Meer weten over

 • Bij moeite met plannen, overzicht houden, concentratie
 • Overmatig ervaren van emoties of negativiteit, depressieve gevoelens, eenzaamheid, slapeloosheid of somberheid
 • Spraakproblemen (bijvoorbeeld afasie) in samenwerking met de logopedist
 • Ervaren van onrust, angst, apathie, verdriet of  boosheid
 • Onzekerheid, faalangst, of problemen in identiteit en autonomie
 • Stress/ervaren van spanning
 • Rouwklachten
 • Problemen met zingeving
 • Muziektherapie kan ook onderdeel zijn van palliatieve zorg

In de eerste sessie vindt een intakegesprek plaats. Daarin bespreken wij het probleem en kijkt de muziektherapeut naar mogelijke oplossingen/handelingen om het probleem te verminderen/stoppen. Daarna volgt een aantal sessies, vaak eenmaal per week, maar altijd in overleg en in afstemming met uw zorgvraag. Tijdens de sessies maakt u samen met de therapeut muziek, luisteren wij naar muziek en praten wij over muziek in relatie tot de problematiek. U krijgt van de therapeut mogelijk opdrachten mee voor de volgende sessie, of tips om in de praktijk te oefenen. In de laatste sessie bespreken wij het effect van het behandeltraject. Gegevens worden gedeeld met andere behandelaren die betrokken zijn, als u daar geen bezwaren tegen heeft.

Muziektherapie wordt bij een aantal verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende pakketten. Kijk op de website van uw verzekeraar of muziektherapie vergoed wordt. U kunt bij uw verzekeraar ook een verzoek indienen een behandeling alsnog te vergoeden. Houdt u rekening met uw eigen risico.

De behandeling kan plaatsvinden bij ons op de woonlocaties (Bilthoven, Houten of Zeist) of bij u thuis. Afhankelijk van uw problematiek en uw wens overleggen wij dit met u.

Voor meer informatie over onze dienstverlening of voor het maken van een afspraak neemt u contact op met onze afdeling.

T 030 – 693 80 58
Mail Mickey de Groot
Mail Michelle Eekelder

Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van tevoren afgezegd worden via mail of telefoon. Wij brengen kosten in rekening wanneer de afmelding niet binnen 24 uur bij ons bekend is.

T 030 – 636 31 00
Mail Mickey de Groot
Mail Michelle Eekelder

Onze muziektherapeuten

Michelle Eekelder
Mickey de Groot