‘Laatst was er bij een alleenstaande mevrouw, zonder netwerk, de kat overleden. Het dode beestje lag met 35 graden in de garage. Ik ben er toen maar even langs gegaan om dingen in gang te zetten.’ Katja Metz is casemanager dementie bij Warande en nauw betrokken bij de nieuwe website van Netwerk Dementie Zeist. ‘Een casemanager dementie zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit is de wens van de overheid uit kostenoverweging, maar meestal willen mensen dat zelf ook graag. Ik geef uitleg over dementie en wat dat met degene en de omgeving kan doen en ik adviseer over wet- en regelgeving, levenstestament of wilsverklaring. Ook geef ik advies over mogelijkheden van zorg, begeleiding en in een later stadium verschillende verblijfslocaties.’

Voor inwoners van Zeist is een speciale website gestart over dementie en hoe en waar cliënten en hun mantelzorgers ondersteuning kunnen vinden: www.dementiezeist.nl. Dementie komt bij steeds meer mensen voor. Dat is zwaar voor de persoon met dementie, maar ook voor de mensen om hen heen. Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes. De ziekte van Alzheimer komt daarvan het meeste voor. In Zeist zijn diverse organisaties die hierbij hulp en ondersteuning kunnen bieden. Veel van deze organisaties werken samen in het Netwerk Dementie Zeist. De website is bedoeld voor inwoners, cliënten en mantelzorgers, maar ook voor zorgprofessionals die actief zijn in Austerlitz, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Zeist.

De organisaties die als Netwerk Dementie Zeist deze website hebben gerealiseerd, zijn gemeente Zeist, Santé Partners, woonzorgcentrum Vredenoord, Accolade Zorg, Warande, Naburen, Zorggroep Charim, Meander Omnium en Alzheimer Nederland.