Psycholoog in gesprek met cliënt

‘‘Mijn angstklachten zijn niet verdwenen, maar het maakt een groot verschil dat ik er nu grip op heb.’’

Psychologie

Psychologie houdt zich bezig met het emotioneel welbevinden en het gedrag van mensen. De GZ-psychologen van Warande zijn gespecialiseerd in de behandeling van psychische klachten die voor kunnen komen bij het ouder worden. We behandelen individueel, maar als het nodig is, zoeken wij een nauwe samenwerking met andere disciplines (onder andere logopedist, arts, diëtist, ergo- en fysiotherapeut). Wij maken deel uit van het Mobiel Geriatrisch Team (MGT).

Meer weten over

De psychologen helpen u bij psychische klachten.
U kunt bij onze psychologen terecht voor:

Mentaal welbevinden

 • Stemmingsklachten zoals somberheid
 • Angst
 • Slaapproblemen
 • Hallucinaties en/of wanen
 • Rouw

Onbegrepen gedrag

 • Zorg weigeren
 • Agressie
 • Dwangmatig gedrag
 • Dwalen
 • Roepen
 • Apathie

Cognitief functioneren

 • Onderzoek naar cognitief functioneren, bijvoorbeeld wel/geen dementie?

Omgeving

 • Overbelaste mantelzorger
 • Moeizame groepsdynamiek

Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. In ons behandelcentrum werken wij nauw samen met andere specialisten van het behandelcentrum.
Een aantal van onze GZ-psychologen zijn aangesloten bij ParkinsonNet (klik hier voor de website ParkinsonNet. Let op deze pagina opent in een nieuw venster).

In overleg met de specialist ouderengeneeskunde wordt de psycholoog ingezet. De rapportage van de behandelingen wordt bijgehouden in het ECD (Elektronisch Cliëntendossier).

Voor bewoners van Warande met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) is psychologie onderdeel van de zorg en behandeling die zij krijgen. Wij berekenen hiervoor dus geen extra kosten.

Wij behandelen u in de vestiging waar u woont.

Onze psychologen

Bente Schoots
Edith Santing
Franka van der Laaken
Hiske Berendsen
Iris de Vos
Judith Arkesteijn
Koen Ties
Maaike van Oort
Mark Broeders
Nanda van Veen
Roelien Huisman
Ruby Huijgsloot
Stefanie van den Berg