Specialist ouderengeneeskunde

Welke ziekte of aandoening u ook heeft, de specialisten ouderengeneeskunde verlenen u de medische zorg die u nodig heeft. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van senioren met meerdere aandoeningen. Zij helpen u ook als u moet revalideren na bijvoorbeeld een operatie. Daarnaast zijn zij deskundig en ervaren in terminale en palliatieve zorg.

Meer weten over

Uw huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde inzetten of om advies vragen voor:

  • Functionele diagnostiek of zorgdiagnostiek. Bijvoorbeeld als u twee of meer chronische ziekten tegelijk heeft (multimorbiditeit) of chronische ziekten bij kwetsbare ouderen.
  • Consultatie gericht op medisch advies of interventies ter ondersteuning van de reguliere eerstelijnszorg. Bijvoorbeeld bij wondzorg, geriatrische revalidatie, probleemgedrag bij dementie en polyfarmacie (als u meer dan 5 geneesmiddelen gebruikt).
  • Complexe systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg thuis voor oudere patiënten.

De specialist ouderengeneeskunde werkt alleen op verwijzing van de huisarts of specialist. Wij stellen samen met u een behandelplan op. Wij maken een verslag op voor de huisarts/specialist, uiteraard alleen met uw toestemming.

Cliënten zonder indicatie voor langdurige zorg (Wlz) zijn van harte welkom. U heeft dan een verwijzing nodig van uw (huis)arts of de specialist van het ziekenhuis. Houdt u wel rekening met uw eigen risico.

De behandeling kan thuis plaatsvinden, of u komt naar één van de woonlocaties van Warande. Onze woonlocaties bevinden zich in Bilthoven, Houten en Zeist. U kunt contact met ons opnemen om te kijken wat voor u de mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie over onze dienstverlening of voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het medisch secretariaat van Warande.

T 030 – 692 85 26
Klik hier om het medisch secretariaat te mailen.

De huisarts of specialist kan ons ook inschakelen via zorgdomein.

Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van tevoren afgezegd worden via mail of telefoon. Wij brengen kosten in rekening wanneer de afmelding niet binnen 24 uur bij ons bekend is.

T 030 – 692 85 26
Klik hier om het medisch secretariaat te mailen.

Onze specialisten ouderengeneeskunde

Heleen Driever
Maaike Posthouwer kaderarts SO in de eerstelijn
Paul Schmitz Kaderarts opleiden, kaderarts antroposofie